Dokumenty i formularze

Regulaminy

Regulamin Świetlicy
Regulamin Biblioteki
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Wypożyczania i Udostępniania Podręczników Szkolnych
Regulamin Dziennika Elektronicznego

Dokumenty

Statut Szkoły 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2018-2019

Szkolny zestaw programów nauczania 2018-2019


Kryteria ocen zachowania w kl.I-III
Kryteria ocen zachowania dla klas IV-VIII

Kryteria bieżących (cząstkowych) ocen szkolnych w klasie pierwszej.
Kryteria bieżących (cząstkowych) ocen szkolnych w klasie drugiej.
Kryteria bieżących (cząstkowych) ocen szkolnych w klasie trzeciej.
Kryteria ocen z języka angielskiego dla klasy pierwszej
Kryteria ocen z języka angielskiego dla klasy drugiej
Kryteria ocen z języka angielskiego dla klasy trzeciej

Wymagania edukacyjne z religii w kl. I / w kl.II


Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII/ w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z historii w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. IV
Wymagania edukacyjne z biologii w kl.-V-VIII
Wymagania edukacyjne z fizyki w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z chemii w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z geografii w kl.V /w kl. VI/ w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. IV /w kl. V / w kl.VI / w kl. VII w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z techniki w kl. IV / w kl. V / w kl. VI
Wymagania edukacyjne z plastyki w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII
Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z religii w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl.VIII
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach o profilu Gimnastyka Sportowa
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 4
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 5
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 6
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 7
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 8

Formularze

Karta zapisu ucznia do szkoły

Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych