doradztwo zawodowe

Jednym z zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. W naszej szkole prowadzone są zajęcia w klasach VII i VIII w zakresie doradztwa zawodowego. Szybko następujące zmiany na rynku pracy i życiu społecznym wymagają objęcia wsparciem uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania własnej kariery zawodowej oraz poznawania siebie i świata przez całe życie.

Zastanawiasz się: „Co dalej?” Jeśli tak, to rozwiąż test predyspozycji zawodowych.

Rozwiąż test osobowości i poznaj Twoje preferencje zawodowe.

Chcesz wiedzieć czy chętniej pracujesz z ludźmi, przedmiotami czy danymi? Jeśli tak, to wypełnij kwestionariusz zainteresowań zawodowych.

Odpowiadając na 4 krótkie pytania dowiesz się jakim typem osobowości jesteś. Rozwiąż test psychologiczny: wskaźnik Myers-Briggs .

Zastanawiasz się jakim typem osobowości jesteś – analityk/organizator, wizjoner/budowniczy, pomysłodawca/kreator nowych idei, a może przywódca? Rozwiąż: test Hartmana, a poznasz odpowiedź na to pytanie.

Kompas talentów pozwoli Ci na diagnozę mocnych stron w sferze relacji z innymi osobami.

Schemat ścieżki kształcenia pokaże Ci możliwe ścieżki kształcenia.

Katalog zawodów przybliży Ci zawód, który Cię interesuje.

Preorientacja i orientacja zawodowa

Zachęcamy do korzystania z e‑zasobów z zakresu klasy VII i VIII szkół podstawowych