egzamin ósmoklasisty 21/22

 

 

Od 2022 roku ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

· języka polskiego

· matematyki

· języka obcego nowożytnego

· jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

 

Skip to content