Erasmus+

 

 

 

 

FACEBOOK/Erasmus-SP26-w-Krakowie 

 

KSIĘGA SMAKÓW – Book_of_world_flavors

W okresie od kwietnia  do czerwca  realizowaliśmy projekt e-twinning wraz ze szkołą Cappamore w Irlandii. Projekt polegał na wspólnym tworzeniu książki kucharskiej. Uczniowie z partnerskich szkół tworzyli w domu potrawy (wraz z starszym rodzeństwem, rodzicami , dziadkami) Robili zdjęcie i przygotowywali przepis . Zrobione zdjęcia i przepisy ( w języku angielski) prezentowaliśmy   sobie nawzajem . Na koniec stworzyliśmy Książkę kucharską  w wersji elektronicznej i która zostanie wydrukowana i udostępniona w naszej szkolnej bibliotece.

 

 

 

 

Być może nie wybierzemy się na Karaiby ale kto nam zabroni podróżować wirtualnie – poznawać i odkrywać ciekawe kraje i ich kulturę. W końcu cały czas „OTWIERAMY SIĘ NA ŚWIAT”

Księga smaków świata – Stay at home, cook at home

Nowy projekt w naszej szkole na okres, gdy nie możemy wychodzić z domu.

rejestracja-etwinning

Kuchnia-smaków-świata

Pisanki różnych kultur – Nasza druga propozycja to pisanki w stylu różnych kultur.

Nasze  przepisy i zdjęcia można zobaczyć na facebooku.

„KLUB PODRÓŻNIKA”

Uczestnicy projektu opracowali autorski program „Klubu Podróżników” w dwóch wersjach dla dwóch różnych grup wiekowych: nauczanie wczesnoszkolne (świetlica) i klasy IV-VIII. Zajęcia  dotyczyć będą  krajów europejskich, ich kultury, języków, najważniejszych zabytków, bogactwa przyrodniczego oraz najpopularniejszych sportów.

Dla klas IV-VIII program zostanie zrealizowany w ramach zajęć dodatkowych.

KLUB-PODRÓŻNIKA kl.4-8

Podróże-palcem-po-mapie

sporty-UE

Legendy-różnych-krajów-Europejskich

WIosna-w-innych-krajach

PODRÓŻE PO LITERATURZE – 

Program zajęć czytelniczych ma służyć zaktywizowaniu uczniów, rozbudzeniu w nich zainteresowań literaturą dla dzieci i młodzieży, przybliżeniu im kultury i zwyczajów w wybranych państwach z całym ich bogactwem. 

PODRÓŻE-PO-LITERATURZE

 

Metoda CLIL

Uczestnicy projektu opracowali pilotażowe programy wdrożenia metody CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym, świetlicy i na zajęciach sportowych dla klasy 6 oraz w postaci „miękkiego CLIL” na zajęciach języka angielskiego dla klas 1-3 oraz klas IV-VIII.

Metoda CLIL– Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

„Miękki” CLIL oznacza integrację konkretnych treści przedmiotowych na zajęciach języka angielskiego. W opracowanym programie angliści uwzględnili  przynajmniej różne przedmioty nauczania.

CLIL-angielski w kl.1.

CLIL-program-wf.

CLIL-w świetlicy-szkolnej

Program-pilotażowy-kl. 3

Program-pilotażowy -kl. 4-8

Program-pilotażowy-kl. 2

Program-pilotażowy-kl 1

Konspekt-zajęć-plastycznych

Boże-Narodzenie-w-Europie

Konspekt-zajęć-dla-dzieci-z-Przedszkola

 

 

W drugim semestrze zainicjowana  zostanie także działalność „Szkolnego Klubu Kariery” adresowanego do uczniów klas VII-VIII.

Działalność klubu będzie polegała na organizacji cyklu  spotkań dla uczniów. Spotkania i szkolenia będą poświęcone tematyce orientacji zawodowej, edukacji w Europie, perspektywom zawodowym oraz międzynarodowym dokumentom aplikacyjnym – CV, paszport językowy, eropass mobility.

Co-to-jest-SKK

ERASMUS-młodzież

SZKOŁY-NA-MALCIE

NAUKA-ZA-GRANICAMI-POLSKI-NA-PRZYKŁADZIE-SZKÓŁ-W-NIEMCZECH

 

 

Projekty E-Twinning:

  • Play&Learn –  Simple English during PE lesson – pod opieką p.Karoliny Sternalskiej
  • Mandale dla małych i dużychMandale rozwijają umiejętności manualne, ćwiczą koncentrację i skupienie uwagi, pozwalają zauważyć symetrię. Pozwalają się zrelaksować, mają funkcje terapeutyczne. Mandale wykonane pod opieką p.Doroty Niemiec przez dzieci w świetlicy.

 

REALIZACJA:

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Erasmus +.  Za nami już prawie wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne, w ramach których nauczyciele poprawiali swoje umiejętności językowe i językowo – metodyczne. Odwiedziliśmy trzy kraje, w których język angielski jest językiem urzędowym, równocześnie odbiegających kulturowo od naszego regionu. Byliśmy na Malcie, Cyprze i oczywiście w Wielkiej Brytanii. Jeszcze dwie osoby będą realizować mobilność od stycznia do kwietnia.

Dzięki dużej różnorodności szkół mogliśmy poznać różne style i sposoby nauczania języka, oraz nawiązać kontakty z dużą grupą nauczycieli z różnych krajów. Nauka odbywała się w małych grupach, przy wykorzystaniu TIK-a, w sposób interaktywny, angażujący słuchaczy i stymulujący sprawność mówienia. Prowadzący byli kompetentni i mieli duże doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego u dorosłych.

Nauka w szkole języka angielskiego jest również doskonałą okazją do wymiany informacji na temat kultury, historii, tradycji i systemów oświatowych poszczególnych krajów. Rozmowy w międzynarodowym gronie, zarówno podczas lekcji oraz konwersacji, jak i podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, pomagają coraz pewniej posługiwać się językiem angielskim.

Uczestniczyliśmy w organizowanych przez szkoły wycieczkach krajoznawczych i kulturowych, dzięki czemu głębiej poznawaliśmy kulturę i życie codzienne mieszkańców odwiedzanych przez nas krajów.  Zajęcia dodatkowe w których uczestniczyliśmy stworzyły możliwość integracji w międzynarodowym gronie oraz wykorzystanie języka angielskiego również poza salą lekcyjną.   Wycieczki prowadzone są w języku angielskim, więc jest to dodatkowa możliwość poznawania go i posługiwania się w praktyce. Malta, Cypr jak i Wielka Brytania to zarówno kuchnia jak i klimat, krajobrazy i ludzie – warte poznawania. To świetne miejsca do nauki języka ale też aktywnego wypoczynku!

Więcej zdjęć i informacji na:  FACEBOOK/Erasmus-SP26-w-Krakowie 

 

„Teddy Bear Day”

Dnia 27 listopada w naszej szkole świętowaliśmy „Teddy Bear Day”. Klasy pierwsze (1a i 1c) przygotowały przedstawienie dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, w bibliotece uczniowie z klasy 5 i 6 czytali książkę A.A.Milne „Kubuś Puchatek” uczniom w klasach drugich. Natomiast  w ramach wdrażania metody CLIL świetlicy w sali nr 6  wspólnie uczyliśmy się i śpiewaliśmy popularne zabawy (Children’s Song, Nursery Rhyme ) o misiu np.  „Teddy Bear, Teddy Bear, Turn Around”. Dzieci dzięki temu nauczyły się nowych słówek i przy okazji doskonale się bawiły.

Przypomnieliśmy popularną (trochę zapomnianą) zabawę „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Wykonaliśmy portrety naszych ukochanych pluszaków.

Teddy bear, teddy bear,
Turn around!
Teddy bear, teddy bear,
Touch the ground!
Teddy bear, teddy bear,
Jump up high!
Teddy bear, teddy bear,
Touch the sky!

 

 

Projekt ERASMUS PLUS w Szkole Podstawowej nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26  im. A. Struga  otrzymała grant na realizację projektu pt. „Otwieramy sie na świat ”  w ramach programu Erasmus plus – Mobilność edukacyjna -akcja  KA1.

Projekt będzie trwał od 1.06.2019 do 31.11.2020 roku, a jego budżet wynosi  30 955,00 Euro.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach językowych i metodycznych . Zostało zaplanowanych dziewięć  szkoleń językowych oraz jedno metodyczne i jedno kulturowo-jezykowe w  krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Malta i Cypr).

Ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania i zarządzania stanowi jedno z zadań szkoły.  W  projekcie weźmie udział dwóch nauczycieli anglistów , wice dyrektor, czterech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy , biblioteki i nauczyciel wychowania fizycznego. Projekt przyczyni się do bezpośredniego usprawnienia umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli.

 Zostaną  podjęte działania polegające na wykorzystaniu nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy uczestników projektu w nauczaniu języka angielskiego oraz zarządzeniu placówką. Szkoła  planuje wdrażanie przykładów dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania placówki. Zaplanowano systematyczne wdrażanie nowych metod nauczania oraz monitorowanie ich efektów. To wpłynie na  lepsze wyniki nauczania, da naszym uczniom  szansę na lepszą edukację w przyszłości, wpłynie  na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Działania realizowane w ramach projektu przygotują szkołę do podjęcia współpracy  europejskiej poprzez nawiązanie nowych doświadczeń i kontaktów międzynarodowych.

Dorota Niemiec – koordynator projektu