Erasmus+

 

 

 

 

FACEBOOK/Erasmus-SP26-w-Krakowie 

 

Projekty E-Twinning:

 • Play&Learn –  Simple English during PE lesson – pod opieką p.Karoliny Sternalskiej
 • Mandale dla małych i dużychMandale rozwijają umiejętności manualne, ćwiczą koncentrację i skupienie uwagi, pozwalają zauważyć symetrię. Pozwalają się zrelaksować, mają funkcje terapeutyczne. Mandale wykonane pod opieką p.Doroty Niemiec przez dzieci w świetlicy.

 

REALIZACJA:

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Erasmus +.  Minęło już 6 miesięcy, a za nami 9 wyjazdów zagranicznych, w ramach których nauczyciele poprawiali swoje umiejętności językowe i językowo – metodyczne. Odwiedziliśmy trzy kraje, w których język angielski jest językiem urzędowym, równocześnie odbiegających kulturowo od naszego regionu. Byliśmy na Malcie, Cyprze i oczywiście w Wielkiej Brytanii. Jeszcze dwie osoby będą realizować mobilność od stycznia do kwietnia.

Dzięki dużej różnorodności szkół mogliśmy poznać różne style i sposoby nauczania języka, oraz nawiązać kontakty z dużą grupą nauczycieli z różnych krajów. Nauka odbywała się w małych grupach, przy wykorzystaniu TIK-a, w sposób interaktywny, angażujący słuchaczy i stymulujący sprawność mówienia. Prowadzący byli kompetentni i mieli duże doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego u dorosłych.

Nauka w szkole języka angielskiego jest również doskonałą okazją do wymiany informacji na temat kultury, historii, tradycji i systemów oświatowych poszczególnych krajów. Rozmowy w międzynarodowym gronie, zarówno podczas lekcji oraz konwersacji, jak i podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, pomagają coraz pewniej posługiwać się językiem angielskim.

Uczestniczyliśmy w organizowanych przez szkoły wycieczkach krajoznawczych i kulturowych, dzięki czemu głębiej poznawaliśmy kulturę i życie codzienne mieszkańców odwiedzanych przez nas krajów.  Zajęcia dodatkowe w których uczestniczyliśmy stworzyły możliwość integracji w międzynarodowym gronie oraz wykorzystanie języka angielskiego również poza salą lekcyjną.   Wycieczki prowadzone są w języku angielskim, więc jest to dodatkowa możliwość poznawania go i posługiwania się w praktyce. Malta, Cypr jak i Wielka Brytania to zarówno kuchnia jak i klimat, krajobrazy i ludzie – warte poznawania. To świetne miejsca do nauki języka ale też aktywnego wypoczynku!

Więcej zdjęć i informacji na:  FACEBOOK/Erasmus-SP26-w-Krakowie 

 

„Teddy Bear Day”

Dnia 27 listopada w naszej szkole świętowaliśmy „Teddy Bear Day”. Klasy pierwsze (1a i 1c) przygotowały przedstawienie dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, w bibliotece uczniowie z klasy 5 i 6 czytali książkę A.A.Milne „Kubuś Puchatek” uczniom w klasach drugich. Natomiast  w ramach wdrażania metody CLIL świetlicy w sali nr 6  wspólnie uczyliśmy się i śpiewaliśmy popularne zabawy (Children’s Song, Nursery Rhyme ) o misiu np.  „Teddy Bear, Teddy Bear, Turn Around”. Dzieci dzięki temu nauczyły się nowych słówek i przy okazji doskonale się bawiły.

Przypomnieliśmy popularną (trochę zapomnianą) zabawę „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Wykonaliśmy portrety naszych ukochanych pluszaków.

Teddy bear, teddy bear,
Turn around!
Teddy bear, teddy bear,
Touch the ground!
Teddy bear, teddy bear,
Jump up high!
Teddy bear, teddy bear,
Touch the sky!

 

 

„KLUB PODRÓŻNIKA”

CELE OGÓLNE:

 • Pielęgnowanie osobistych zdolności i zainteresowań ucznia.
 • Wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
 • Poznawanie i wyrabianie szacunku do innych kultur
 • Rozwijanie aktywnej postawy twórczej i badawczej
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Kształtowanie umiejętności współpracy
 • Rozwijanie wiary we własne siły
 • Wyrabianie dyscypliny wewnętrznej i wytrwałości w dążeniu do celu
 • Kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania

„Klub Podróżnika” jest realizowany w świetlicy i jako zajęcia dodatkowe dla klas 4-8.

TEMATY:

 1. Sporty w krajach Unii Europejskiej
 2. Palcem po mapie – podróże po Europie
 3. Podróże po literaturze (program zajęć bibliotecznych)
 4. Zwyczaje i święta w Europie
 5. Szkolnictwo w Europie
 6. Miejsca ciekawe i niezwykłe
 7. Kulinarna Europa
 8. Święta Wielkanocne
 9. Tańce z różnych stron
 10. Kultura i obyczaje

 

Projekt ERASMUS PLUS w Szkole Podstawowej nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26  im. A. Struga  otrzymała grant na realizację projektu pt. „Otwieramy sie na świat ”  w ramach programu Erasmus plus – Mobilność edukacyjna -akcja  KA1.

Projekt będzie trwał od 1.06.2019 do 31.11.2020 roku, a jego budżet wynosi  30 955,00 Euro.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach językowych i metodycznych . Zostało zaplanowanych dziewięć  szkoleń językowych oraz jedno metodyczne i jedno kulturowo-jezykowe w  krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Malta i Cypr).

Ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania i zarządzania stanowi jedno z zadań szkoły.  W  projekcie weźmie udział dwóch nauczycieli anglistów , wice dyrektor, czterech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy , biblioteki i nauczyciel wychowania fizycznego. Projekt przyczyni się do bezpośredniego usprawnienia umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli.

 Zostaną  podjęte działania polegające na wykorzystaniu nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy uczestników projektu w nauczaniu języka angielskiego oraz zarządzeniu placówką. Szkoła  planuje wdrażanie przykładów dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania placówki. Zaplanowano systematyczne wdrażanie nowych metod nauczania oraz monitorowanie ich efektów. To wpłynie na  lepsze wyniki nauczania, da naszym uczniom  szansę na lepszą edukację w przyszłości, wpłynie  na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Działania realizowane w ramach projektu przygotują szkołę do podjęcia współpracy  europejskiej poprzez nawiązanie nowych doświadczeń i kontaktów międzynarodowych.

Dorota Niemiec – koordynator projektu