Erasmus+

 

 

 

 

FACEBOOK/Erasmus-SP26-w-Krakowie 

 

„KLUB PODRÓŻNIKA”

CELE OGÓLNE:

 • Pielęgnowanie osobistych zdolności i zainteresowań ucznia.
 • Wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
 • Poznawanie i wyrabianie szacunku do innych kultur
 • Rozwijanie aktywnej postawy twórczej i badawczej
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Kształtowanie umiejętności współpracy
 • Rozwijanie wiary we własne siły
 • Wyrabianie dyscypliny wewnętrznej i wytrwałości w dążeniu do celu
 • Kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania

„Klub Podróżnika” jest realizowany w świetlicy i jako zajęcia dodatkowe dla klas 4-8.

TEMATY:

 1. Sporty w krajach Unii Europejskiej
 2. Palcem po mapie – podróże po Europie
 3. Podróże po literaturze (program zajęć bibliotecznych)
 4. Zwyczaje i święta w Europie
 5. Szkolnictwo w Europie
 6. Miejsca ciekawe i niezwykłe
 7. Kulinarna Europa
 8. Święta Wielkanocne
 9. Tańce z różnych stron
 10. Kultura i obyczaje

 

Projekt ERASMUS PLUS w Szkole Podstawowej nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26  im. A. Struga  otrzymała grant na realizację projektu pt. „Otwieramy sie na świat ”  w ramach programu Erasmus plus – Mobilność edukacyjna -akcja  KA1.

Projekt będzie trwał od 1.06.2019 do 31.11.2020 roku, a jego budżet wynosi  30 955,00 Euro.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach językowych i metodycznych . Zostało zaplanowanych dziewięć  szkoleń językowych oraz jedno metodyczne i jedno kulturowo-jezykowe w  krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Malta i Cypr).

Ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania i zarządzania stanowi jedno z zadań szkoły.  W  projekcie weźmie udział dwóch nauczycieli anglistów , wice dyrektor, czterech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy , biblioteki i nauczyciel wychowania fizycznego. Projekt przyczyni się do bezpośredniego usprawnienia umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli.

 Zostaną  podjęte działania polegające na wykorzystaniu nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy uczestników projektu w nauczaniu języka angielskiego oraz zarządzeniu placówką. Szkoła  planuje wdrażanie przykładów dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania placówki. Zaplanowano systematyczne wdrażanie nowych metod nauczania oraz monitorowanie ich efektów. To wpłynie na  lepsze wyniki nauczania, da naszym uczniom  szansę na lepszą edukację w przyszłości, wpłynie  na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Działania realizowane w ramach projektu przygotują szkołę do podjęcia współpracy  europejskiej poprzez nawiązanie nowych doświadczeń i kontaktów międzynarodowych.

Dorota Niemiec – koordynator projektu