Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Początek roku szkolnego: 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe: 27 – 09 lutego stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2020 r.
Wakacje: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Zakończenie klasyfikacji

śródrocznej  – 15 stycznia 2020 r.

rocznej  – 17 czerwca 2020 r.

Zebrania z rodzicami

11 września 2019 r. – informacyjne – klasy I – III
18 września 2019 r. – informacyjne – klasy IV – VIII

22 stycznia 2020 r
20 maja 2020 r

Konsultacje dla Rodziców ( 2 środa – klasy I-III, 3 środa – klasy IV-VIII)

09, 16  października 2019 r.
13, 20 listopada 2019 r.
11, 18  grudnia 2019 r.
11, 18 marca 2020 r.
08, 15 kwietnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31 października 2019 r. – czwartek przed świętem Wszystkich Świętych

02, 03 stycznia 2020 r – czwartek, piątek po Nowym Roku

21 – 23 kwietnia 2020 r  – 3 dni egzaminu ósmoklasistów

12 czerwca 2020 r – piątek po święcie Bożego Ciała