Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Początek roku szkolnego: 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe: 14 -27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2019 r.
Wakacje: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Zakończenie klasyfikacji

Śródrocznej (I okres) – 30 stycznia 2019 r.

Rocznej (II okres) – 12 czerwca 2019 r.

 

Zebrania z rodzicami

12 września 2018 r. – informacyjne – klasy I
19 września 2018 r. – informacyjne – klasy II – VIII

6 lutego 2019 r – wywiadówka
15 maja 2019 r – wywiadówka

Konsultacje dla Rodziców ( 2 środa – klasy I-III, 3 środa – klasy IV-VIII)

10, 17  października 2018 r.
14, 21 listopada 2018 r.
12, 19  grudnia 2018 r.
13, 20 marca 2019 r.
17, 24 kwietnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 listopada 2018 r. – piątek po święcie Wszystkich Świętych

2 maja 2019 r. – czwartek przed Świętem 3-Maja
15,16,17 kwietnia 2019 r. – dni egzaminu ósmoklasistów