Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Początek roku szkolnego: 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe: 12 -25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Koniec roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r.
Wakacje: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.
31 maja 2018 r.

Terminy zebrań dla Rodziców

13 września 2017 r. – informacyjne – klasy 0- III godz. 17.
13 września 2017 r. – informacyjne – klasy IV – VII godz. 18.

24 stycznia 2018 r – wywiadówka – klasy 0 – III godz. 17.
24 stycznia 2018 r – wywiadówka – klasy IV- VII godz. 18.
16 maja 2018 r. – wywiadówka – klasy 0 – III godz. 17.
16 maja 2018 r. – wywiadówka – klasy IV – VII godz. 18.

Konsultacje dla Rodziców

godzina 17.00 – 18.00

18  października 2017 r.
15 listopada 2017 r.
20 grudnia 2017 r.
14  marca 2018 r.
18 kwietnia 2018 r.

Zakończenie klasyfikacji

Śródrocznej (I okres) – 17 stycznia 2018 r.

Rocznej (II okres) – 13 czerwca 2018 r.

Dni Otwarte Szkoły