Organizacja szkoły

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 1. W szkole jest 26 oddziałów klas I-VIII, w tym 6 oddziałów sportowych o profilu gimnastyka sportowa i 1 oddział z rozszerzonym o pływanie programem wychowania fizycznego.
 2. Klasy sportowe prowadzone są przy współpracy z Klubem Sportowym Korona.
 3. Czas trwania lekcji i przerw:
  108:00 - 08:45
  208:55 - 09:40
  309:50 - 10:35
  410:45 - 11:30
  511:45 - 12:30
  612:45 - 13:30
  713:40 - 14:25
  814:35 - 15:20
  915:25 - 16:10
 4. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:
  poniedziałek7:45 - 15:00
  wtorek7:45 - 14:00
  czwartek08:30 - 15:00
  piątek8:45 - 12:45
  W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 5. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 7:00 – 17:00
  Zajęcia odbywają się w sześciu salach.
 6. W szkole jest stołówka prowadzona przez F.H.U. HANIA, tel. 797 414 466. Obiady wydawane są w godzinach: 11:15 – 15:15
  poniedziałek11:30 -15:15
  wtorek11:30 -15:15
  środa11:30 -15:15
  czwartek11:30 -15:15
  piątek11:30 -15:15
 7. Pedagog szkolny
  Pedagog szkolny przyjmuje w godzinach:
  wtorek08:00 – 12:00
  środa12:00 – 17:00
  czwartek08:00 – 12:00
  piątek10:00 – 14:00
 8. Logopeda
  Dyżur pedagogiczny: Poniedziałek 08:45 – 9:15
  Godziny zajęć będą podane w październiku, aktualnie konsultowani są uczniowie klas pierwszych. We wrześniu logopeda obecna w szkole w godzinach 09:00-12:30.
  poniedziałek
  wtorek
  środa
  czwartek
  piątek
 9. Pielęgniarka szkolna (NFZ) zapewnia opiekę medyczną w godzinach:
  środa07:25 - 15:00
  czwartek07:25 - 15:00
  piątek07:25 - 15:00
 10. Sekretariat czynny jest w godzinach:
  poniedziałek08:00 - 15:00
  wtorek08:00 - 15:00
  środa08:00 - 15:00
  czwartekdzień bez stron
  piątek08:00 - 15:00
 11. Szkoła objęta jest monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.
 12. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w formie elektronicznej e-dziennik LIBRUS.
 13. W szkole prowadzone są programy prozdrowotne:
  MLEKO W SZKOLE, OWOCE W SZKOLE, TRZYMAJ FORMĘ!
 14. Nauczyciele pełnią co tydzień dyżury pedagogiczne dla rodziców uczniów.
 15. Na terenie szkoły prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne realizowane przez podmioty zewnętrzne.
 16. Na trenie szkoły działa drużyna harcerska ZHR.