Organizacja szkoły

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 1. W szkole jest 26 oddziałów klas I-VIII, w tym 6 oddziałów sportowych o profilu gimnastyka sportowa i 2 oddziały z rozszerzonym o pływanie programem wychowania fizycznego.
 2. Klasy sportowe prowadzone są przy współpracy z Klubem Sportowym Korona.
 3. Czas trwania lekcji i przerw:
  18:00 - 8:45
  28:55 - 9:40
  39:50 - 10:35
  410:45 - 11:30
  511:45 - 12:30
  612:45 - 13:30
  713:40 - 14:25
  814:35 - 15:20
  915:25 - 16:10
 4. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:
  poniedziałek7:45 - 15:00
  wtorek7:45 - 14:00
  czwartek8:30 - 15:00
  piątek8:45 - 12:45
  W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 5. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 7:00 – 17:00
  Zajęcia odbywają się w sześciu salach.
 6. W szkole jest stołówka prowadzona przez F.H.U. HANIA, tel. 797 414 466. Obiady wydawane są w godzinach: 11:15 – 15:15
  poniedziałek11:30 -15:15
  wtorek11:30 -15:15
  środa11:30 -15:15
  czwartek11:30 -15:15
  piątek11:30 -15:15
 7. Pedagog szkolny
  Pedagog szkolny przyjmuje w godzinach:
  wtorek9:30 – 14:30
  środa12:00 – 17:00
  czwartek8:00 – 12:00
  piątek11:00 – 15:00
 8. Logopeda
  Dyżur pedagogiczny: Poniedziałek 08:45 – 9:15
  poniedziałek08:00 – 15:20
  wtorek12:45 – 16:20
  środa08:00 – 15:20
  czwartek10:45 – 15:20
  piątek12:45 – 15:20
 9. Pielęgniarka szkolna (NFZ) zapewnia opiekę medyczną w godzinach:
  poniedziałek12:30 - 15:30
  wtorek
  środa8:05 - 15:00
  czwartek7:25 - 15:00
  piątek7:25 - 15:00
 10. Sekretariat czynny jest w godzinach:
  poniedziałek8:00 - 10:00 oraz 12:00 - 14:30
  wtorek8:00 - 10:00 oraz 12:00 - 15:30
  środa8:00 - 10:00 oraz 12:00 - 14:30
  czwartekdzień bez stron
  piątek8:00 - 10:00 oraz 12:00 - 14:30
 11. Szkoła objęta jest monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.
 12. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w formie elektronicznej e-dziennik LIBRUS.
 13. W szkole prowadzone są programy prozdrowotne:
  MLEKO W SZKOLE, OWOCE W SZKOLE, TRZYMAJ FORMĘ!
 14. Nauczyciele pełnią co tydzień dyżury pedagogiczne dla rodziców uczniów.
 15. Na terenie szkoły prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne realizowane przez podmioty zewnętrzne.
 16. Na trenie szkoły działa drużyna harcerska ZHR.