Rada Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor: Anna Moskalewicz-Dudek

Wicedyrektor: Jolanta Nawrocka

Nauczyciele języka polskiego:
Beata Mężyk, Monika Wójcik-Wic, Anna Twardy, Mateusz Wrona

Nauczyciele matematyki:
Ewa Okręglicka, Dorota Szczypkowska, Elżbieta Bujacz, Łukasz Kucia

Nauczyciele języka angielskiego:
Dorota Kaczyńska-Mitoraj, Anna Głuc, Emilia Wadowska-Sanak, Joanna Nodzeńska

Nauczyciel języka hiszpańskiego: Gerard Rożanowski

Nauczyciele przyrody:
Lidia Michalak-Niezgoda, Beata Adamus

Nauczyciel biologii: Lidia Michalak-Niezgoda

Nauczyciel geografii:  Beata Adamus

Nauczyciel fizyki:  Rafał Sztramkowski

Nauczyciel chemii: Dorota Szczypkowska

Nauczyciel historii: Magdalena Kunysz, Roman Baran

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: Magdalena Kunysz

Nauczyciele wychowania fizycznego/trenerzy:
Karolina Sternalska, Maciej Babecki, Monika Żak, Katarzyna Bętkowska-Kuropatwa, Jacek Studnicki, Krzysztof Brożyna, Anna Giemza, Aleksandra Solarz, Jacek Różański, Olga Grymek, Michał Siudak, Maciej Talik

Nauczyciel zajęć technicznych: Agnieszka Pitala, Ryszard Sadkowski

Nauczyciel muzyki i plastyki: Marta Bubula, Joanna Jarmolińska

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych: Ryszard Sadkowski

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: Agnieszka Pitala

Religii uczą: Barbara Pasek-Wojciechowska,  s. Beata Sroka, o. Bogusław Nawracaj

Zajęcia z etyki prowadzą: Lidia Michalak, Jadwiga Romowicz

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie prowadzi: Joanna Kuruc

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Krystyna Basista, Krystyna Bilińska, Ewa Gajda, Agnieszka Malinowska, Maria Siedlik, Anna Molik, Marzena Molik, Jadwiga Romowicz, Jadwiga Musiał, Anna Jakubiak, Agnieszka Paderewska, Aleksandra Daćko

Klasa zerowa: Monika Niemasik

Pedagog szkolny: Beata Chrustek

Logopeda, reedukator: Małgorzata Bober

Biblioteką zajmuje się Elżbieta Oleksy.

Zajęcia świetlicowe prowadzą:
Marzena Dziadkowiec, Renata Lewandowska, Ewa Ciemięga, Dorota Niemiec, Krystyna Luks, Jolanta Nawrocka, Ewa Gajda, Agata Derezińska.