Rada Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor: Krystyna Luks

Wicedyrektor: Jolanta Nawrocka

Nauczyciele języka polskiego:
Beata Mężyk, Monika Wójcik-Wic, Anna Twardy

Nauczyciele matematyki:
Ewa Okręglicka, Dorota Szczypkowska, Łukasz Kucia

Nauczyciele języka angielskiego:
Dorota Kaczyńska-Mitoraj, Agnieszka Woźniak, Anna Głuc, Ewa Płecha

Nauczyciel języka hiszpańskiego: Agnieszka Pasek

Nauczyciele przyrody:
Lidia Michalak-Niezgoda, Beata Adamus

Nauczyciel biologii: Lidia Michalak-Niezgoda

Nauczyciel geografii:  Beata Adamus

Nauczyciel fizyki:  Rafał Sztramkowski

Nauczyciel chemii: Dorota Szczypkowska

Nauczyciel historii i społeczeństwa: Roman Baran

Nauczyciele wychowania fizycznego/trenerzy:
Karolina Kowal, Maciej Babecki, Katarzyna Bętkowska-Kuropatwa, Jacek Studnicki, Konrad Ogórek, Anna Giemza, Aleksandra Solarz, Olga Grymek, Michał Siudak, Maciej Talik

Nauczyciel zajęć technicznych: Agnieszka Pitala, Ryszard Sadkowski

Nauczyciel muzyki i plastyki: Barbara Martyna

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych: Ryszard Sadkowski

Religii uczą: Barbara Pasek-Wojciechowska, o. Maciej Plewka, s. Małgorzata Burek

Zajęcia z etyki prowadzą: Lidia Michalak, Jadwiga Romowicz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Krystyna Basista, Krystyna Bilińska, Ewa Gajda, Agnieszka Malinowska, Maria Siedlik, Anna Molik, Marzena Molik, Jadwiga Romowicz, Jadwiga Musiał, Anna Jakubiak, Agnieszka Kmiecik, Aleksandra Daćko

Klasa zerowa: Monika Niemasik

Pedagog szkolny: Beata Chrustek

Logopeda, reedukator: Małgorzata Bober

Biblioteką zajmuje się Elżbieta Oleksy.

Zajęcia świetlicowe prowadzą:
Marzena Dziadkowiec, Renata Lewandowska, Ewa Ciemięga, Dorota Niemiec, Krystyna Luks, Jolanta Nawrocka, Ewa Gajda, Karolina Korzyniow.