Rada Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor: Anna Moskalewicz-Dudek

Wicedyrektor: Jolanta Nawrocka klasy I – IV

Wicedyrektor: Małgorzata Fuksa klasy V – VIII

Nauczyciele języka polskiego:
Monika Wójcik-Wic, Anna Twardy, Mateusz Wrona, Mariola Drąg-Bylica, Joanna Mirek

Nauczyciele matematyki:
Dorota Szczypkowska, Elżbieta Bujacz, Łukasz Kucia, Klaudia Michałkiewicz, Izabela Kulicka-Zarudzka

Nauczyciele języka angielskiego:
Anna Głuc, Dorota Kaczyńska-Mitoraj, Emilia Wadowska-Sanak, Joanna Nodzeńska, Ewa Płecha, Katarzyna Jarosiewicz

Nauczyciel języka hiszpańskiego: Ramon Lodeiro Vales

Nauczyciel języka francuskiego: Joanna Solarczyk-Jeleń

Nauczyciele przyrody: Lidia Michalak-Niezgoda

Nauczyciel biologii: Lidia Michalak-Niezgoda, Katarzyna Róg

Nauczyciel geografii:  Beata Adamus

Nauczyciel fizyki:  Rafał Sztramkowski

Nauczyciel chemii: Michał Kasza

Nauczyciele historii: Magdalena Kunysz, Roman Baran

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: Magdalena Kunysz, Joanna Kuruc

Nauczyciele wychowania fizycznego/trenerzy:
Karolina Sternalska, Maciej Babecki, Monika Żak, Igor Czernik, Katarzyna Bętkowska-Kuropatwa, Krzysztof Brożyna,  Jacek Różański, Maciej Talik

Nauczyciele zajęć technicznych: Agnieszka Pitala

Nauczyciele muzyki i plastyki: Barbara Martyna, Joanna Jarmolińska

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych: Ryszard Sadkowski

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: Agnieszka Pitala

Religii uczą: Barbara Pasek-Wojciechowska, o. Bogusław Nawracaj, Iwona Zelek

Zajęcia z etyki prowadzą: Joanna Kuruc

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie prowadzi: Joanna Kuruc

Biblioteką zajmuje się: Elżbieta Oleksy

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Krystyna Bilińska, Agnieszka Malinowska, Anna Molik, Marzena Molik, Jadwiga Musiał, Anna Jakubiak, Agnieszka Paderewska, Marta Przybysz,  Małgorzata Mech

Pedagog szkolny: Beata Chrustek

Logopeda, reedukator: Małgorzata Bober

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi: Mariola Drąg-Bylica, Karolina Dybich

Współorganizowanie procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Anna Moskalewicz-Dudek, Małgorzata Fuksa, Bożena Gołda

Zajęcia świetlicowe prowadzą:
Jolanta Nawrocka, Marzena Dziadkowiec, Renata Lewandowska-Gajda, Ewa Gajda, Agnieszka Kutela, Marta Niemczyk, Ewa Ciemięga, Dorota Niemiec, Elżbieta Rępińska, Anna Molik

Skip to content