Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ  W TERMINIE 1 – 29 MARCA 2019 ROKU.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 informuje, że rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2019 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2019/2020 można składać w sekretariacie szkoły  w następujących godzinach:

– poniedziałek, środa , czwartek 7:30-14:00

– wtorek 10:00-15:30

– piątek 13:00-16:00

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.PORTALEDUKACYJNY.KRAKOW.PL

 

Od września 2019 r. planujemy w Naszej Szkole:

  1. Dwa oddziały klasy pierwszej ogólnodostępnej.
  2. Oddział klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyka sportowa – minimum 20 uczniów.  Klasa sportowa o profilu gimnastyki sportowej jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych predyspozycjach, które chcą uprawiać gimnastykę sportową na poziomie wyczynowym. Jest to klasa, w której nauka odbywa się tak, jak w każdej innej klasie, w wymiarze 15 godzin kształcenia zintegrowanego, 2 godzin języka angielskiego i 2 godzin religii oraz 10 godzin wychowania fizycznego, w czasie których dzieci realizują podstawę programową i treningi gimnastyczne w Klubie KORONA . Klasa realizuje program sportowy do ukończenia szkoły podstawowej.

Klasa sportowa rozpoczyna zajęcia rano treningiem w KS KORONA, po treningu  uczniowie  są przyprowadzani do szkoły na lekcje. Mogą zjeść obiad o 11:30, lekcje rozpoczynają o 11:45.

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie test sprawnościowy. Zostanie przeprowadzony w środę 20.03.2019r. o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej KS Korona Kraków (ul. Kalwaryjska 9-15).

Warunkiem zapisu do klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa jest pozytywne zdanie testu sprawnościowego na warunkach ustalonych przez trenerów. Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić trenerom orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do trenowania gimnastyki sportowej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego.

„Warunki uczestnictwa w klasie sportowej o profilu gimnastyka sportowa”

PONADTO:

  • świetlica jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00
  • stołówka – obiady gotowane we własnej kuchni, cena obiadu ok. 9 zł.

 

W dniu 06 marca 2019 r. /środa/ organizujemy DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY.

W godzinach 16:00 – 18:00 zainteresowane osoby mogą zobaczyć sale lekcyjne i otrzymać informacje o szkole.