Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ  W TERMINIE 2-31 MARCA 2020 ROKU.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 informuje, że rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 2 marca 2020 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020/2021 można składać w sekretariacie szkoły  w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-14:00

– środa 8:30-15:30

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.PORTALEDUKACYJNY.KRAKOW.PL

 

Od września 2020 r. w szkole planowane są:

  1. Trzy oddziały klasy pierwszej ogólnodostępnej.
  2. Oddział klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyka sportowa – minimum 20 uczniów

Klasa sportowa o profilu gimnastyki sportowej jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych predyspozycjach, które chcą uprawiać gimnastykę sportową na poziomie wyczynowym.

Jest to klasa, w której nauka odbywa się tak, jak w każdej innej klasie, w wymiarze 15 godzin kształcenia zintegrowanego, 2 godzin języka angielskiego i 2 godzin religii oraz 10 godzin wychowania fizycznego, w czasie których dzieci realizują podstawę programową i treningi gimnastyczne w Klubie KORONA .

Klasa sportowa rozpoczyna zajęcia rano treningiem w KS KORONA, po treningu  uczniowie  są przyprowadzani do szkoły na lekcje. Mogą zjeść obiad o 11:30, lekcje rozpoczynają o 11:45.

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie test sprawnościowy. Zostanie przeprowadzony w dwóch terminach: w piątek 13.03.2020 roku o godzinie 16:00  oraz w środę 18.03.2020 roku o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej KS Korona Kraków (ul. Kalwaryjska 9-15). 

UWAGA!!! W związku z odwołaniem zajęć w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem MEN, test dla kandydatów planowany jest na piątek 27 marca o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej KS Korona. Planowany termin może ulec zmianie!!!

Warunkiem zapisu do klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa jest pozytywne zdanie testu sprawnościowego na warunkach ustalonych przez trenerów. Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić trenerom orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do trenowania gimnastyki sportowej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego.

„Warunki uczestnictwa w klasie sportowej o profilu gimnastyka sportowa”

PONADTO:

  • świetlica jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00
  • stołówka – obiady gotowane we własnej kuchni, cena obiadu ok. 10 zł.
  • zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego, logopedy, pielęgniarki

 

W dniu 04 marca 2020 r. /środa/ organizowany będzie DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY.

W godzinach 16:30 – 18:00 zainteresowane osoby mogą zobaczyć sale lekcyjne i otrzymać informacje o szkole.