Samorząd Uczniowski

Plan pracy SU na rok szkolny 2019/2020

Przedstawiciele klas w Radzie Samorządu Uczniowskiego:

4a-

4b-

4c-

5a-

5b-

5c-

5d-

6a-

6b-

6c-

6d-

7a-

7b-

7c-

8a-

8b-

Opiekunowie SU – mgr Karolina Sternalska, mgr Maciej Babecki