Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 – 17.00

Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej

Organizacja pracy świetlicy  w roku szkolnym 2017/2018

Mgr Krystyna Luks, mgr Jolanta Nawrocka- sala nr 3 (przed porannym lekcjami, wszystkie grupy)

Mgr Marzena Dziadkowiec, mgr Renata Lewandowska- sala nr 3 – klasy  3b, 3c, 3d, 4, 5

Mgr Ewa Ciemięga – sala nr 4- klasy 1b, 2c, 3a

Mgr Dorota Niemiec- sala nr 6- klasy 1c, 2b, 3a

Mgr Ewa Gajda- sala nr 19- klasy 1d, 2a

mgr Karolina Korzynow- 0, 1a

Nauczyciele wspierający:

mgr Krystyna Basista,

mgr Anna Jakubiak

Zajęcia organizowane przez świetlicę szkolną:

  • zajęcia sportowe (piłka nożna, koszykówka, zabawy ruchowe)
  • szachy
  • zajęcia komputerowe
  • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne)
  • zajęcia indywidualne (konstruowanie budowli z klocków, zabawy w kącikach tematycznych)
  • imprezy świetlicowe, konkursy szkolne i pozaszkolne
  • oglądanie ciekawych i nowych bajek oraz filmów dostosowanych do wieku
  • gry: planszowe, logiczne, zręcznościowe
  • zajęcia intelektualne (czytelnicze, konkursy wiedzy, kółko podróżnicze)
  • odrabianie zadań domowych

Nasza świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły po zajęciach lekcyjnych. Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki po lekcjach poprzez: organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, inscenizacje itd.), pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań, wdrażanie zasad kultury życia codziennego. Mamy do dyspozycji 4 sale świetlicowe: pierwsza duża ze sceną, przeznaczona jest do zajęć stolikowych, gdzie można pograć w różne gry planszowe, odrobić lekcje, pobawić się i popracować twórczo. Odbywają się tu również różne występy, konkursy, akademie przedstawienia itp. Głównie przebywają tutaj uczniowie z klas III i IV. Dwie inne sale przeznaczone są dla uczniów kl. I i II. Oprócz zabawek, książek,  wyposażone są w komputery.  Czwarta sala przeznaczona jest dla uczniów klasy 0 i I. Korzystamy dodatkowo z sali 19 jak również z obu sal gimnastycznych i sali komputerowej.