Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 – 17.00

Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej

Organizacja pracy świetlicy  w roku szkolnym 2019/2020

wicedyrektor mgr Jolanta Nawrocka – sala nr 3 (przed porannym lekcjami, wszystkie grupy)

mgr Marzena Dziadkowiec, mgr Renata Lewandowska, sala nr 3 – klasy 3a, 3c, 3d,  klasy 4 i 5

mgr Elżbieta Rępińska – sala nr 7 -klasy 1a, 3b

mgr Ewa Ciemięga – sala nr 4- klasy 2a, 2b

mgr Dorota Niemiec- sala nr 6- klasy 2a, 2c

mgr Ewa Gajda- sala  2- klasy 1c

mgr Marta Niemczyk – sala 19 – klasa 1b

mgr Anna Molik – sala 3 ( po południu, wszystkie grupy )

Zajęcia organizowane przez świetlicę szkolną:

  • zajęcia sportowe (piłka nożna,zabawy ruchowe)
  • zajęcia komputerowe
  • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne)
  • zajęcia indywidualne (konstruowanie budowli z klocków, zabawy w kącikach tematycznych)
  • imprezy świetlicowe, konkursy szkolne i pozaszkolne
  • oglądanie bajek oraz filmów dostosowanych do wieku
  • gry: planszowe, logiczne, zręcznościowe
  • zajęcia intelektualne (czytelnicze, konkursy wiedzy, )
  • odrabianie zadań domowych
  • zajęcia o charakterze detektywistycznym- w ramach Świetlicowego Biura Detektywistycznego

Nasza świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły po zajęciach lekcyjnych. Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki po lekcjach poprzez: organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, inscenizacje itd.), pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań, wdrażanie zasad kultury życia codziennego. Mamy do dyspozycji 6 sal świetlicowych: pierwsza duża ze sceną, przeznaczona jest do zajęć stolikowych, gdzie można pograć w różne gry planszowe, odrobić lekcje, pobawić się i popracować twórczo. Odbywają się tu również różne występy, konkursy, akademie przedstawienia itp. Głównie przebywają tutaj uczniowie z klas III i IV. Pozostałe sale przeznaczone są dla uczniów kl. I i II. Oprócz zabawek, książek, wyposażone są w komputery.