Zajęcia pozalekcyjne

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELADZIEŃ I GODZINANAZWA KOŁA
/ MIEJSCE
BABECKI Maciej
BARAN Roman
BILIŃSKA Krystyna
BASISTA Krystyna
JAKUBIAK Anna
KACZYŃSKA – MITORAJ Dorota
KUCIA Łukasz
MALINOWSKA Agnieszka
MĘŻYK Beata
MOLIK Anna
MOLIK Marzena
MUSIAŁ Jadwiga
OLEKSY Elżbieta
PADEREWSKA Agnieszka
PASEK – WOJCIECHOWSKA Barbara
ROMOWICZ Jadwiga
STERNALSKA Karolina
SZTRAMKOWSKI Rafał
TWARDY Anna
WÓJCIK – WIC Monika