Aktualności / Dzień otwarty szkoły

Na Portalu Edukacyjnym UMK podany został następujący komunikat dotyczący rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych:

„Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r. „

W związku z tym w naszej szkole rozpoczniemy rekrutację do „zerówki” i klas pierwszych po otrzymaniu informacji dot. rekrutacji z UMK.

W dniu 9 marca br. w naszej szkole organizujemy DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY.

W godz. 9.00 – 13.00 zorganizowane zostaną zajęcia dla grup przedszkolnych, a zainteresowane osoby mogą zobaczyć sale lekcyjne i otrzymać informacje o szkole.

W godz.16.00- 18.00 zainteresowane osoby mogą zobaczyć sale lekcyjne i otrzymać informacje o szkole.

O godz. 16.30 w świetlicy szkolnej spotkanie z Dyrektorem szkoły.

Skip to content