Aktualności / Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Rozpoczyna się rekrutacja do świetlicy szkolnej. Kartę zapisu można pobrać z zakładki „dokumenty do pobrania” lub odebrać w sekretariacie lub w świetlicy w szkole.  Wypełnioną i podpisaną należy złożyć w sekretariacie lub w świetlicy do 19.06 – I termin lub do 06.09 – II termin.

Skip to content