Aktualności / List do rodziców

Drodzy Rodzice!

Już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny, który przyniesie kolejne wyzwania związane z organizacją nauczania. Zapewne każdy z Państwa czuje niepewność wynikającą z sytuacji epidemicznej. W tym roku szkolnym sposoby nauczania mogą przybrać różną postać. Może to być nauczanie stacjonarne, hybrydowe lub zdalne. Bez względu na to jaką formę będziemy musieli realizować, dołożymy wszelkich starań, aby nauka odbywała się w sposób bezpieczny i efektywny.

Dyrekcja szkoły przygotowała procedury, które będą obowiązywać od 1 września w celu zapewnienia bezpieczeństwo Waszych dzieci i nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Najważniejsze wytyczne to:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  3. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren budynku szkoły.
  4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
  5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (powyżej 37,2ºC), kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z pełną wersją umieszczonych na stronie internetowej szkoły procedur pod linkiem.

Każdy rodzic jest zobowiązany do zapoznania się z procedurami, podpisania oświadczenia i dostarczenia go do szkoły do dnia 4 września do wychowawcy klasy lub przesłania drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika Librus. Formularz oświadczenia i deklaracja zostaną przekazane uczniom klas pierwszych podczas inauguracji roku szkolnego. Rodzice uczniów klas starszych mogą go pobrać ze strony internetowej szkoły pod linkiem.

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie zmianie procedury będą modyfikowane i dostosowywane.

Uprzejmie informujemy również o zmianach, które nastąpiły podczas ostatnich miesięcy w naszej szkole.

Staraniem Dyrekcji został przeprowadzony i zakończony gruntowny remont korytarza na pierwszym piętrze wraz z sanitariatami oraz wymianą instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.

Podjęliśmy działania by doposażyć sprzęt komputerowy w niezbędne do nauczania online kamerki internetowe, których koszt zakupu zobowiązała się pokryć Rada Dzielnicy XIII. Dzięki udziałowi w akcji „Dajżekompa”, prywatnym sponsorom udało nam się pozyskać kilka laptopów dla naszych uczniów.

Staraniem Dyrekcji Szkoły, organ prowadzący przekazał środki finansowe na zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i zatrudnienie specjalistów niezbędnych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. .

Informujemy również, że w ciągu ostatnich miesięcy zostało przeprowadzonych w szkole szereg kontroli organu prowadzącego i nadzorującego (niektóre z nich na wniosek Rady Rodziców), a także Państwowej Inspekcji Pracy. Żadne z dotychczas przeprowadzonych kontroli nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły.

Zadowoleni jesteśmy się również z tego, że jakość nauczania w naszej szkole pozostaje na wysokim poziomie.

Miło nam jest Państwu zakomunikować, że absolwenci naszej szkoły w tegorocznym Egzaminie Ósmoklasisty uzyskali jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminu:

język polski – 75%,  najwyższy 9 stanin*

matematyka – 71%, najwyższy 9 stanin

język angielski – 73%, bardzo wysoki 8 stanin

*Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Serdecznie gratulujemy ósmoklasistom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Uprzejmie informujemy, że w naszej szkole został wprowadzony dodatkowy język obcy – j. francuski dla klas 7. W związku z tym uczniowie tych klas mogli wybrać obok nauczanego już języka angielskiego – język francuski lub hiszpański.

Niezwykle miło nam Państwu oznajmić, że w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego złożyliśmy 3 projekty o charakterze dzielnicowym (w Dzielnicy XIII), które zostały zakwalifikowane do udziału w głosowaniu. Odbędzie się ono od 25 września do 5 października 2020 roku. Prosimy Państwa o oddawanie głosów na nasze projekty:

BO.D13.16/20 Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 26 -250 000,00 zł ,

BO.OM.110/20 Małe smoki w kimonach – bezpłatne zajęcia dla dzieci-72 600,00 zł. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć ju-jitsu dla dzieci i młodzieży na terenie naszej szkoły.

BO.OM.116/20 Kraków łapie deszcz – 545 000,00 zł. Wykorzystanie wód opadowych.

Nasza szkoła bierze udział w pilotażowym projekcje pozwalającym na zdobycie środków finansowych, które stanowić będą źródło dochodu szkoły poprzez wynajem sal lekcyjnych i boiska szkolnego. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczane na zakup nagród dla uczniów, książek do biblioteki szkolnej czy drobne remonty. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z sekretarzem szkoły.

Drodzy Rodzice życzymy Wam spokojnego roku szkolnego a Waszym dzieciom samych sukcesów w nauce.

 

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły

Skip to content