Aktualności / Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się we wtorek 01.09.2020 zgodnie
z poniższym harmonogramem.

Uczniowie klas I spotkają się o godzinie 08:30 na boisku szkolnym
z Wychowawcami i Dyrekcją. Następnie uczniowie, bez rodziców, przejdą
z wychowawcami do sal. Po spotkaniu w salach uczniowie będą odprowadzeni przez wychowawców do wyjścia bocznego na boisko
i przekazani rodzicom. Spotkania w salach będą trwały około pół godziny.

Uczniowie klas II i III udadzą się o godzinie 08:30, głównym wejściem, bezpośrednio do sal, gdzie spotkają się z Wychowawcami. Po spotkaniu uczniowie zostaną odprowadzeni do holu. Opuszczą szkołę głównym wejściem. Spotkania w salach będą trwały około pół godziny.

Uczniowie klas IV – VIII udadzą się o godzinie 09:30, głównym wejściem, bezpośrednio do sal, gdzie spotkają się z Wychowawcami. Po spotkaniach uczniowie opuszczą szkołę głównym wejściem. Spotkania w salach będą trwały około pół godziny.

Świetlica szkolna we wtorek 01.09.2020 zapewnia opiekę w godzinach od 07:00 do 17:00.

rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Skip to content