Aktualności / REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z rekomendacją Wydziału Edukacji Miasta Krakowa dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 informuje, że podobnie jak w zeszłorocznej rekrutacji, ze względu na sytuację epidemiologiczną będą przyjmowane podpisane przez rodziców wnioski, które w formie skanu lub zdjęcia zostaną przesłane na adres e-mail szkoły.

sekretariat@sp26.edu.pl

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 1-31 MARCA 2021 ROKU.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 informuje, że rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2021r. Wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021/2022 można składać w sekretariacie szkoły w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-14:00

– środa 8:30-15:30

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.PORTALEDUKACYJNY.KRAKOW.PL

Od września 2021 r. w szkole planowane są:

1. Trzy oddziały klasy pierwszej ogólnodostępnej.

2. Oddział klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyka sportowa – minimum 20 uczniów.

Klasa sportowa o profilu gimnastyki sportowej jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych predyspozycjach, które chcą uprawiać gimnastykę sportową na poziomie wyczynowym.

Jest to klasa, w której nauka odbywa się tak, jak w każdej innej klasie, w wymiarze 15 godzin kształcenia zintegrowanego, 2 godzin języka angielskiego i 2 godzin religii oraz 10 godzin wychowania fizycznego, w czasie których dzieci realizują podstawę programową i treningi gimnastyczne w Klubie KORONA .

Klasa sportowa rozpoczyna zajęcia rano treningiem w KS KORONA, po treningu uczniowie są przyprowadzani do szkoły na lekcje. Mogą zjeść obiad o 11:30, lekcje rozpoczynają o 11:45.

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie test sprawnościowy. Zostanie przeprowadzony w dwóch terminach: 05.03.2021 roku o godzinie 17:00 oraz 12.03.2021 roku o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej KS Korona Kraków (ul. Kalwaryjska 9-15). Na test proszę zabrać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania gimnastyki od lekarza pierwszego kontaktu oraz strój sportowy.

Warunkiem zapisu do klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa jest pozytywne zdanie testu sprawnościowego na warunkach ustalonych przez trenerów. Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić trenerom orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do trenowania gimnastyki sportowej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego.

„Warunki uczestnictwa w klasie sportowej o profilu gimnastyka sportowa”

PONADTO:

· świetlica jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00

· stołówka – obiady gotowane we własnej kuchni, cena obiadu ok. 11 zł.

· zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego, logopedy, pielęgniarki

 

Skip to content