Aktualności / Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie klas ósmych osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminów, a ich rezultaty należą do jednych z najlepszych nie tylko w Krakowie, ale i w skali całego kraju.

Nie byłoby jednak tych wyników, gdyby nie zaangażowanie uczniów, którzy w tym roku szkolnym włożyli ogromny wysiłek w przygotowanie się do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Na szczególne uznanie zasługuje również zaangażowanie ich rodziców oraz nauczycieli, którzy pomimo trwającej pandemii i nauczania zdalnego stanęli na wysokości zadania, doskonale przygotowując uczniów do egzaminu.

Nasi uczniowie zdający na egzaminie najbardziej popularny język obcy nowożytny – język angielskizdobyli 87 %. Średnia osiągnięta w Krakowie to 82 %, w Małopolsce – 69 %, a średnia w całym kraju 66 %.

Podobnie jest w przypadku egzaminu z języka polskiego – nasi uczniowie zdali go na 71 % (przy średniej w Krakowie 69%, wojewódzkiej 64 % i ogólnopolskiej – 60 %).

Najwyższe wyniki nasi ósmoklasiści osiągnęli w uznawanym co roku za egzamin najtrudniejszy, czyli egzaminie z matematyki. Nasi uczniowie osiągnęli aż 81 %! W Krakowie średni wynik wyniósł 63 % (w porównaniu do 52 % w Małopolsce i 47% w całej Polsce).

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dyrekcja i Nauczyciele

 

Skip to content