Aktualności / REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 01-31 MARCA 2022 ROKU.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 informuje, że rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2022 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 można składać w szkole w następujących dniach:

– poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godzinach pracy sekretariatu

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.PORTALEDUKACYJNY.KRAKOW.PL

Od września 2022 r. w szkole planowane są:

  1. Trzy oddziały klasy pierwszej ogólnodostępnej.
  2. Oddział klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyka sportowa – minimum 20 uczniów.

Klasa sportowa o profilu gimnastyki sportowej jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych predyspozycjach, które chcą uprawiać gimnastykę sportową na poziomie wyczynowym.

Jest to klasa, w której nauka odbywa się tak, jak w każdej innej klasie, w wymiarze 15 godzin kształcenia zintegrowanego, 2 godzin języka angielskiego, 2 godzin religii,  etyki oraz 10 godzin wychowania fizycznego, w czasie których dzieci realizują podstawę programową i treningi gimnastyczne w Klubie Sportowym .

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie test sprawnościowy. Zostanie przeprowadzony w dwóch terminach: 11.03.2022 roku o godzinie 16:00 oraz 18.03.2021 roku o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej KS Korona Kraków (ul. Kalwaryjska 9-15). Na test proszę zabrać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania gimnastyki od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza sportowego oraz strój sportowy.

Warunkiem zapisu do klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa jest pozytywne zdanie testu sprawnościowego na warunkach ustalonych przez trenerów.

PONADTO:

  • świetlica jest czynna w godzinach 07:00 – 17:00
  • stołówka – obiady gotowane we własnej kuchni, cena obiadu ok. 12 zł.
  • zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego,psychologa, logopedy, pielęgniarki
Skip to content