Aktualności / Odbiór zaświadczeń

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane  w piątek 08.07.2022 roku,  w godzinach 10:00 – 13:00, w sekretariacie szkoły.

Skip to content