Aktualności / Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie klas ósmych, kolejny rok z rzędu, osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminów.

Ich rezultaty należą do jednych z najlepszych nie tylko w Krakowie, ale i w skali całego kraju.

Nasi uczniowie zdający na egzaminie język obcy nowożytny – język angielskizdobyli 89 %. Średnia osiągnięta w Krakowie to 82 %, w Małopolsce – 69 %, a średnia w całym kraju 67 %.

Podobnie jest w przypadku egzaminu z języka polskiego – nasi uczniowie zdali go na 73 % (przy średniej w Krakowie 70%, wojewódzkiej 63 % i ogólnopolskiej – 60 %).

Najwyższe wyniki nasi ósmoklasiści osiągnęli na egzaminie z matematyki. Nasi uczniowie uzyskali aż 86 %! W Krakowie średni wynik wyniósł 74 % (w porównaniu do 63 % w Małopolsce i 57% w całej Polsce).

Gratulujemy !

Skip to content