Aktualności / ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

Zapisy do naszej świetlicy na rok szkolny 2022/2023 trwać będą  do 12 września 2022 r.  Aktualna karta zapisu do świetlicy dostępna jest na  stronie szkoły- w zakładce „ŚWIETLICA” ,jak również w zakładce „Dokumenty i formularze” .Wypełnioną kartę ( w zaklejonej kopercie) należy przekazać nauczycielowi  świetlicy. Można również przekazać za pośrednictwem swojego dziecka.

W razie wątpliwości i pytań prosić nauczyciela świetlicy.

Skip to content