Aktualności / REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Harmonogram działań rekrutacyjnych do klasy pierwszej sportowej:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej o profilu: gimnastyka sportowa

Termin składania wniosku: od 01/03/2023 – 31/03/2023

Wniosek należy złożyć przez system ELEMENTO (link do zalogowania się do systemu dostępny na stronie szkoły), można to zrobić na dwa sposoby:

– wniosek można przesłać drogą  elektroniczną  podpisany profilem zaufanym – wymagany podpis obojga Rodziców

-wniosek  można wydrukować, podpisać odręcznie  (wymagany podpis obojga Rodziców
i złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00

  1.   Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy      Prawo Oświatowe

Termin: 14/03/2023 i 16/03/2023 godz. 16:30

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 ul. I. Krasickiego 34, Kraków, sala gimnastyczna

Proszę zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
w szkole w oddziale sportowym o profilu gimnastyka sportowa. Obowiązuje strój sportowy (bluzka z krótkim rękawkiem, krótkie spodenki).

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Oświatowe w dniu 21 marca 2023 r.

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 21 kwietnia 2023.

 

  1. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach: 24 kwietnia – 5 maja 2023 r.

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 8 maja 2023 r.
Skip to content