Aktualności / Rekrutacja uzupełniająca do klas sportowych

W ramach rekrutacji uzupełniającej do klasy sportowej o profilu  gimnastyka sportowa zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo Oświatowe. Osoby zainteresowane zapraszamy na testy w dniu 13 maja na  godz. 16:00, zbiórka w holu głównym szkoły. Aby kandydat mógł przystąpić do testów niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w klasie sportowej.

Obowiązuje strój sportowy!

Skip to content