Archiwum Zamówień Publicznych

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 34

Nr postępowania: SP26/ZP/2/22

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ
załącznik nr 1 do SWZ
załącznik nr 1.1 do SWZ
załącznik nr 2.1 do SWZ
załącznik nr 2.2 do SWZ
załącznik nr 3 do SWZ
załącznik nr 4 do SWZ
załącznik nr 5 do SWZ
załącznik nr 6 do SWZ
załącznik nr 7 do SWZ
załącznik nr 8 do SWZ
załącznik nr 9 do SWZ

umieszczono na stronie: 2022-05-10

 

 

Informacja w trybie art.222 ust.4 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2022-05-26

 

Informacja w trybie art.222 ust.5 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2022-05-26

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

umieszczono na stronie: 2022-06-15

 

 

 

 


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Roboty budowlane w części budynku Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 34

Nr postępowania: SP26/ZP/1/22

ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
załącznik nr 1 do SWZ
załącznik nr 1.1 do SWZ
załącznik nr 2.1 do SWZ
załącznik nr 2.2 do SWZ
załącznik nr 3 do SWZ
załącznik nr 4 do SWZ
załącznik nr 5 do SWZ
załącznik nr 6 do SWZ
załącznik nr 7 do SWZ

umieszczono na stronie: 2022-03-30

 

Informacja w trybie art.222 ust.4 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2022-04-14

Informacja w trybie art.222 ust.5 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2022-04-14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

umieszczono na stronie: 2022-05-09

Skip to content