Przetargi

 

Przetarg nieograniczony pn. „Roboty budowlane w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 26 w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 34

Ogłoszenie

umieszczono na stronie 12/06/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

umieszczono na stronie 12/06/2020

 

informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

umieszczono na stronie 29/06/2020

oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

umieszczono na stronie 29/06/2020

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

umieszczono na stronie 09/07/2020

Skip to content