Uczniowski Klub Sportowy 26

Uczniowski Klub Sportowy 26 jest nowo powstałym klubem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie. Decyzją Prezydenta m.st. Krakowa został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Podstawowym celem działalności klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży przez rozwój i popularyzację dyscyplin sportowych: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, jujitsu oraz gimnastyki sportowej. Klub zajmuje się szkoleniem zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych i na każdym etapie sportowego rozwoju począwszy od grup naborowych aż po seniorów.
Szkolenie najmłodszych to nie tylko inwestycja w przyszłość ale również możliwość rozwijania przez nich pasji, dlatego przede wszystkim kieruje nami zasada zabawy poprzez sport. Na zajęciach staramy się stworzyć sprzyjające warunki i pozytywną atmosferę mające na celu stałe podnoszenie umiejętności i rozwój talentu.

Strona UKS26: https://uks26.pl/

Skip to content