Konsultacje dla rodziców

Terminy konsultacji pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019

Konsultacje odbywają się: w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 – klasy I – III

w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 – klasy IV – VIII

Ponadto dostępne są terminy indywidualne, zgodnie z poniższą tabelą:
[table “4” not found /]