Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Elżbieta Bujacz, Joanna Nodzeńska

 

Link do strony Samorządu Uczniowskiego:

https://padlet.com/SU26/samorz-d-uczniowski-sp26-w-krakowie-earrs6ya8zd1l5sm

 

 

Przewodniczący: Piotr Barcentewicz 7d

 

 

 

 

Zastępca przewodniczącego: Adam Zając 8b

 

 

 

 

Zastępca przewodniczącego, skarbnik: Julia Przetocka 7b

 

 

 

ZBIERAMY BATERIE

Potwór bateriożerny zrobiony własnoręcznie przez uczniów w ramach akcji zbierania zużytych baterii.

 

WYSTAWA PRAC „JA I MÓJ ZWIERZAK”         

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przynieśli zdjęcia na wystawę

„Ja i mój zwierzak”.

 

 

 

 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

                                                                I miejsce – Ula Dziedzina z klasy 4a

 

        II miejsce– Weronika Kmiecik z klasy 4a

 

                                                                     III miejsce– Małgorzata Wójcik z klasy 7d

 

            Wyróżnienie– Julek Smorąg-Orządała z klasy 6a

 

 

GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA

Zbiórka karmy i innych potrzebnych akcesoriów dla zwierząt
z krakowskiego schroniska.

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego  w I okresie roku szkolnego 2023/2024

Termin

Zadania

Sposób realizacji

WRZESIEŃ

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2023/2024
– zapoznanie uczniów
z regulaminem SU- ułożenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, harmonogramu konkursów i imprez szkolnych- organizacja tablicy ogłoszeń
Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek” – codzienny wybór numeru

w dzienniku elektronicznym Librus

PAŹDZIERNIK

Obchody 60-lecia naszej szkoły – pomoc w przygotowaniu obchodów
Obchody Dnia Edukacji Narodowej – przygotowanie przez uczniów laurek dla nauczycieli

– przygotowanie słodkiego poczęstunku dla nauczycieli

„Słodkie czytanie” – pomoc w zorganizowaniu kiermaszu,
z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych książek do biblioteki

LISTOPAD

Dyskoteka szkolna – zorganizowanie dyskoteki szkolnej.
Obchody Święta Niepodległości 11 listopada – pomoc w przygotowaniu obchodów Święta Niepodległości
„Mój zwierzak i ja” – wystawa fotografii i rysunków zwierząt wykonanych przez uczniów naszej szkoły
„Gwiazdka dla zwierzaka” – rozpoczęcie zbiórki karmy i innych potrzebnych akcesoriów dla zwierząt
z krakowskiego schroniska
Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień–21 listopada
– przygotowania Serduszek Życzliwości
i plakatów klasowych

GRUDZIEŃ

Szlachetna Paczka – pomoc w zorganizowaniu akcji Szlachetna Paczka
Kiermasz świąteczny – zorganizowanie kiermaszu świątecznego
Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną – zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
Życzenia Świąteczne – przygotowanie laurek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników obsługi

STYCZEŃ

Dyskoteka Karnawałowa – zorganizowanie dyskoteki karnawałowej

 

 

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

 Akcja “Szczęśliwy numerek”

Inicjatywa “Szczęśliwego numerka” opiera się na codziennym losowaniu numeru ucznia z dziennika elektronicznego Librus. W dany dzień uczeń jest zwolniony z  wyrywkowych odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek.

UWAGA!!! Uczeń ze  szczęśliwym numerkiem nie jest zwolniony ze  sprawdzianów i zapowiedzianych prac pisemnych. Nie ma też ochrony przed konsekwencjami nieodrobienia pracy domowej.

„Szczęśliwy numerek” losowany jest przez Librus Synergia.

SU

 

Skip to content