Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 – 17.00

Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej

klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie pandemii

Regulamin świetlicy szkolnej

Organizacja pracy świetlicy  w roku szkolnym 2019/2020

wicedyrektor mgr Jolanta Nawrocka – sala nr 3 (przed porannym lekcjami, wszystkie grupy)

mgr Marzena Dziadkowiec, mgr Renata Lewandowska, mgr Ewa Gajda-  sala nr 3 – klasy 3a, 3b, 3c,  w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klasy 4

mgr Elżbieta Rępińska – klasa 1b

mgr Ewa Ciemięga – sala nr 4- klasy 2a, 2b

mgr Dorota Niemiec- sala nr 6- klasy 2a, 2c

mgr Marta Niemczyk

mgr Agnieszka Kutela kl. 1c

mgr Anna Molik – klasa 1 a

Zajęcia organizowane przez świetlicę szkolną:

  • zajęcia sportowe (zabawy ruchowe)
  • zajęcia komputerowe
  • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne)
  • zajęcia indywidualne (konstruowanie budowli z klocków, zabawy        w kącikach tematycznych)
  • imprezy świetlicowe, konkursy szkolne i pozaszkolne
  • oglądanie bajek oraz filmów dostosowanych do wieku
  • gry: planszowe, logiczne, zręcznościowe
  • zajęcia intelektualne (czytelnicze, konkursy wiedzy, )
  • odrabianie zadań domowych

Nasza świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły po zajęciach lekcyjnych. Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki po lekcjach poprzez: organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, inscenizacje itd.), pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań, wdrażanie zasad kultury życia codziennego. Mamy do dyspozycji 5 sal : pierwsza duża ze sceną, przeznaczona jest do zajęć stolikowych, gdzie można pograć w różne gry planszowe, odrobić lekcje, pobawić się i popracować twórczo. Odbywają się tu również różne występy, konkursy, akademie, przedstawienia itp. Głównie przebywają tutaj uczniowie z klas III i IV. Pozostałe sale przeznaczone są dla uczniów kl. I i II.

Skip to content