Dokumenty i formularze

Regulaminy

Regulamin Świetlicy

Regulamin-Biblioteki-Szkolnej

Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Dziennika Elektronicznego

Regulamin konkursu Wspaniały Sp26 2021

REGULAMIN-WYPOŻYCZANIA-I-UDOSTĘPNIANIA-PODRĘCZNIKÓW

Dokumenty

Statut Szkoły 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny zestaw programów nauczania


Kryteria ocen zachowania w kl.I-III
Kryteria ocen zachowania dla klas IV-VIII

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej.
Wymagania edukacyjne w klasie drugiej.
Wymagania edukacyjne w klasie trzeciej.
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy pierwszej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy drugiej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy trzeciej

Wymagania edukacyjne z religii w kl. I / w kl.II / w kl. III


Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII/ w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VIIw kl. VIII
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII /w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z języka francuskiego w kl. VII i VIII
Wymagania edukacyjne z języka włoskiego w kl.VII
Wymagania edukacyjne z historii w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z przyrody
Wymagania edukacyjne z biologii kl.V, kl.VI, kl.VII, kl.VIII
Wymagania edukacyjne z fizyki w kl. VII i VIII
Wymagania edukacyjne z chemii w kl. VII / w kl. VIII
Sposób oceny osiągnięć ucznia z chemii w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z geografii w kl.V / w kl. VI/ w kl. VII / w kl. VIII
Warunki uzyskiwania wyższych ocen roczny z informatyki
Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. IV /w kl. V / w kl.VI / w kl. VIIw kl. VIII
Wymagania edukacyjne z techniki w kl. IV / w kl. V / w kl. VI
Wymagania edukacyjne z plastyki w kl. IV – VII
Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. IV / w kl. V / w kl VI / w kl VII
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VIIw kl. VIII
Wymagania edukacyjne z religii w kl. IV / w kl. V / w kl. VI / w kl. VII / w kl. VIII
Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl.VIII
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach o profilu Gimnastyka Sportowa
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 4
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 5
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 6
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 7
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla uczniów klasy 8

Formularze

Karta zapisu ucznia do szkoły

Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej

Karta zapisu ucznia do stołówki szkolnej

wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

wydanie duplikatu karty rowerowej

wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego – Covid-19

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – Covid-19

Skip to content