ZFŚS

Osoby, chcące skorzystać z ZFŚS dla Emerytów i Rencistów Administracji i Obsługi SP-26 w Krakowie, proszone są o składanie Wniosku o dofinansowanie wakacyjne wraz z Oświadczeniem o dochodach i Informacją RODO do 15 maja każdego roku, a o Zapomogę socjalną w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym do 15 listopada każdego roku.

Oświadczenie o dochodach z Informacją RODO

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego

Wniosek o zapomogę socjalną w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym

 

Skip to content