Rada Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor: Anna Moskalewicz-Dudek

Wicedyrektor: Jolanta Nawrocka klasy I – IV

Wicedyrektor: Małgorzata Fuksa klasy V – VIII

Nauczyciele języka polskiego:
Monika Wójcik-Wic, Anna Twardy, Mateusz Wrona, Mariola Drąg-Bylica, Lidia Chojnacka

Nauczyciele matematyki:
Elżbieta Bujacz, Łukasz Kucia, Klaudia Michałkiewicz, Izabela Kulicka-Zarudzka

Nauczyciele języka angielskiego:
Anna Głuc,  Joanna Nodzeńska, Ewa Płecha, Krystian Kierzek, Małgorzata Białek

Nauczyciel języka hiszpańskiego: Ramon Lodeiro Vales

Nauczyciel języka francuskiego: Joanna Solarczyk-Jeleń

Nauczyciele przyrody: Beata Adamus, Karolina Czerwiec

Nauczyciel biologii:  Katarzyna Róg, Michał Kasza, Karolina Czerwiec

Nauczyciel geografii:  Beata Adamus

Nauczyciel fizyki:  Rafał Sztramkowski

Nauczyciel chemii: Michał Kasza

Nauczyciele historii: Magdalena Kunysz, Roman Baran

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: Magdalena Kunysz

Nauczyciele wychowania fizycznego/trenerzy:
Karolina Sternalska, Maciej Babecki, Monika Żak,  Katarzyna Bętkowska-Kuropatwa, Krzysztof Brożyna,  Jacek Różański, Maciej Talik

Nauczyciele zajęć technicznych: Agnieszka Pitala

Nauczyciele muzyki i plastyki: Barbara Martyna, Joanna Jarmolińska

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych: Ryszard Sadkowski

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: Agnieszka Pitala

Religii uczą: Barbara Pasek-Wojciechowska, o. Bogusław Nawracaj

Zajęcia z etyki prowadzi: Joanna Kuruc

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie prowadzi: Joanna Kuruc

Biblioteką zajmuje się: Elżbieta Oleksy

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Krystyna Bilińska, Agnieszka Malinowska, Anna Molik, Marzena Molik, Jadwiga Musiał, Anna Jakubiak, Marta Przybysz,  Małgorzata Mech, Krystian Kierzek

Pedagog szkolny: Dorota Niemiec

Logopeda: Małgorzata Bober

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi: Mariola Drąg-Bylica,

Współorganizowanie procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Anna Moskalewicz-Dudek, Małgorzata Fuksa, Anna Maczałaba

Zajęcia świetlicowe prowadzą:
Jolanta Nawrocka, Marzena Dziadkowiec, Renata Lewandowska-Gajda, Ewa Gajda,  Ewa Ciemięga, Elżbieta Rępińska, Małgorzata Białek, Renata Batko

Skip to content