Rada Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor: Jolanta Nawrocka

Wicedyrektor:  Małgorzata Fuksa

Wicedyrektor: Mariola Drąg-Bylica

 

Nauczyciele języka polskiego:
Monika Wójcik-Wic,  Mateusz Wrona, Mariola Drąg-Bylica, Agnieszka Kwapińska

Nauczyciele matematyki:
Elżbieta Bujacz, Łukasz Kucia, Klaudia Michałkiewicz, Izabela Kulicka-Zarudzka, Katarzyna Kutyła

Nauczyciele języka angielskiego:
Anna Głuc,  Joanna Nodzeńska,  Krystian Kierzek, Małgorzata Białek, Dorota Kaczyńska- Mitoraj, Katarzyna Śliwińska, Magdalena Nawrocka

Nauczyciel języka francuskiego: Joanna Solarczyk-Jeleń

Nauczyciele przyrody: Beata Adamus, Lidia Michalak-Niezgoda

Nauczyciel biologii:  Katarzyna Róg, Lidia Michalak-Niezgoda

Nauczyciel geografii:  Beata Adamus

Nauczyciel fizyki:  Rafał Sztramkowski

Nauczyciel chemii: Michał Kasza

Nauczyciele historii: Magdalena Kunysz, Roman Baran

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: Magdalena Kunysz

Nauczyciele wychowania fizycznego/trenerzy:
Maciej Babecki, Monika Żak,  Katarzyna Bętkowska-Kuropatwa, Krzysztof Brożyna,  Jacek Różański, Maciej Talik, Anna Giemza, Tomasz Koniorczyk, Filip Sasnal

Nauczyciele zajęć technicznych:Grzegorz Krzyżak, Ryszard Sadkowski

Nauczyciele muzyki i plastyki: Barbara Martyna, Joanna Jarmolińska

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych: Ryszard Sadkowski

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: Michał Kasza

Religii uczą: o. Michał Wielgus, ks. Szymon Miłek

Zajęcia z etyki prowadzi: Joanna Kuruc

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie prowadzi: Joanna Kuruc

Biblioteką zajmuje się: Elżbieta Oleksy

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Agnieszka Malinowska, Anna Molik, Marzena Molik, Jadwiga Musiał, Anna Jakubiak, Agnieszka Paderewska, Marta Przybysz,  Małgorzata Mech, Krystian Kierzek, Ewelina Mierzwa-Orłowicz

Nauczyciele języka polskiego jako obcego: Joanna Kuruc, Joanna Solarczyk-Jeleń, Elena Ochał

Pedagog szkolny: Dorota Niemiec

Pedagog specjalny: Przemysław Sekuła

Psycholog: Paulina Zaskórska

Logopeda: Małgorzata Bober

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzą: Paulina Zaskórska

Współorganizowanie procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Anna Moskalewicz-Dudek, Małgorzata Fuksa, Anna Jakubiak, Agnieszka Malinowska, Krystyna Bilińska, Dorota Niemiec, Marta Przybysz

Zajęcia świetlicowe prowadzą:
Jolanta Nawrocka, Marzena Dziadkowiec, Renata Lewandowska-Gajda, Ewa Gajda,  Ewa Ciemięga, Elżbieta Rępińska, Renata Batko, Krystyna Bilińska, Beata Chrustek, Anna Molik

Skip to content