Wolontariat

Opiekun Wolontariatu w roku szkolnym 2022/23

 mgr Małgorzata Bober, mgr Barbara Pasek-Wojciechowska

Regulamin Szkolnego Klubu o typie Wolontariatu.docx 2

Planowane działania w roku szkolnym 2022/23

 

1. Pomoc w bibliotece szkolnej Cały rok
2. Współpraca ze świetlicą szkolną – pomoc w organizacji zajęć i czasu wolnego dzieci, oraz pomoc przy odrabianiu lekcji. Cały rok
3. Pomoc koleżeńska w nauce w wybranych klasach. Cały rok
4. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 05 grudnia 2021
5. Współpraca z Fundacją Brata Alberta z Radwanowic

Bądź dobry jak chleb”

Sprzedaż chleba na rzecz podopiecznych Fundacji Brata Alberta

 Cały rok
6. Współpraca z Caritas działającym przy kościele o.o..Redemptorystów. Cały rok
7. Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, oddział małopolski.

Akcja ZNICZ na rzecz bezdomnych.

październik/listopad
8.  Pomoc przy organizacji ,,Weekendu cudów’’  – akcja Szlachetnej Paczki.  10-11 grudnia
9. Włączanie się do akcji pomocowych, charytatywnych pojawiających się na bieżąco. Cały rok

Plan pracy Szkolnego Koła o typie Wolontariatu „Strugi Pomocy”

w roku szk. 2021-22

Cele Szkolnego Klubu o typie Wolontariatu:

 1. Niesienie pomocy innym.
 2. Wykształcanie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
 4. Rozwijanie twórczych postaw i empatii.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej z zakresu wolontariatu.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 7. Wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Najważniejsze zasady Szkolnego Klubu o typie Wolontariatu:

 1. Wolontariuszem Klubu może zostać każdy uczeń szkoły.
 2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 7. Wolontariusz bierze aktywny udział w konstruowaniu i uaktualnianiu rocznego planu pracy.
 8. Wolontariusz bierze udział w spotkaniach klubu, odbywających się co najmniej raz w miesiącu lub w razie potrzeby, w terminie wcześniej ustalonym niekolidującym w szkolnych i innych obowiązkach.
 9. Wolontariusz odnotowuje godziny swojej działalności w dzienniczku wolontariusza. Ustalony, niezbędny do uzyskania dodatkowych punktów limit godzin – 20 w ciągu roku szkolnego.
 10. Niestosowanie się do regulaminu może spowodować skreślenie ucznia z listy Klubu.

Planowane działania:

Lp. Rodzaj aktywności termin
1. Pomoc w pracach w bibliotece szkolnej Cały rok
2. Organizacja zajęć, pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom ze świetlicy szkolnej Cały rok
3. Pomoc koleżeńska w nauce w wybranych klasach Cały rok
4. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 05 grudnia 2021
5. Włączenie się w ogólnopolską akcję „ Wylosuj Anioła” Styczeń 2022
6. Współpraca z Fundacją Brata Alberta z Radwanowic  Cały rok
7. Współpraca z Fundacją „Szczęśliwej Drogi” Cały rok
8. Kartki świąteczne dla podopiecznych DPS w Krakowie   Grudzień 2021
9 Włączanie się do akcji pomocowych, charytatywnych pojawiających się na bieżąco.  Cały rok

                 Opiekunka Szkolnego Koła  Wolontariatu w r. szk. 2021/22

                                   mgr Lidia Michalak-Niezgoda

strugi pomocy – zgoda rok szkolny 2021/2022;
  Uczniowie naszej szkoły mogą realizować  godziny wolontariatu w instytucjach pozaszkolnych.
Instytucje te wydają własne zaświadczenia, potwierdzające wypracowane  godziny.
Zaświadczenie powinno zawierać:
 •  imię i nazwisko ucznia,
 • datę odbytego wolontariatu,
 • miejsce,
 • liczbę godzin,
 • posiadać podpis opiekuna oraz pieczątkę instytucji, w której odbył się wolontariat.
Szkoła nie bierze udziału w organizowaniu miejsc wolontariatu (poza szkołą).

 

5.12.  świętowaliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  WOLONTARIUSZA.

W tym dniu, od samego rana, częstowaliśmy pysznymi, samodzielnie upieczonymi ciastami. 

Koleżanki i kolegów zaprosiliśmy także do wspólnych zabaw z nagrodami. 

Po raz pierwszy wystąpiliśmy w nowych koszulkach z nadrukowanym naszym logo. Mogliśmy je zaprezentować dzięki pomocy naszego sponsora – firmy Okno Plus.  Po południu, dzięki jego wsparciu, spędziliśmy miło czas w kinie na seansie Dziadek do orzechów. 

W tym dniu zbieraliśmy także datki, które przekazaliśmy fundacji Alma Spei prowadzącej domowe hospicjum dla dzieci. Na stronie internetowej tej fundacji czytamy, iż istnieje po to, aby towarzyszyć dziecku w zmaganiach z nieuleczalną chorobą. Ich misją jest zapewnienie profesjonalnej, wszechstronnej, domowej opieki medycznej. Działa tak, aby zapewnić podopiecznym tyle normalnego życia, ile tylko da się wykrzesać, a rodzicom i rodzeństwu podarować bezcenny czas na miłość.

ANIOŁY  św.  BRATA  ALBERTA

Pod tym hasłem kryją się warsztaty artystyczne prowadzone w ramach projektu „Anioły św. Brata Alberta” – spotkania ze sztuką organizowane przez  Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Jego podopiecznymi są osoby niepełnosprawne. Wytwory powstające podczas warsztatów przekazywane są na kiermasze, a zebrane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na rehabilitację Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radwanowicach.

ANIOŁY  św. BRATA ALBERTA

Nowy Rok Szkolny 2018/19    –  WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ

Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Brata Alberta oraz z CARITAS działającym przy kościele Redemptorystów.  Czeka nas w tym roku szkolnym  kilka ważnych akcji charytatywnych. Wszystkich uczniów zachęcamy do współpracy.

Włączajcie się do działalności szkolnego klubu o charakterze wolontariatu!!!

Od tego roku szkolnego będziemy działać zgodnie  z opracowanym, według stosownych przepisów, regulaminem działalności szkolnego klubu o charakterze wolontariatu.

regulaminem działalności szkolnego klubu o charakterze wolontariatu

Z dumą informujemy, iż w naszej szkole rozpoczął działalność szkolny klub wolontariatu.

Przedstawiamy jego nazwę oraz logo.

Koordynatorem działalności wolontariatu została mgr   Małgorzata Bober.

Zachęcamy uczniów do udziału i współpracy.

Rodzice lub opiekunowie uczniów pragnących uczestniczyć w spotkaniach i akcjach organizowanych przez szkolny klub wolontariatu zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody.  strugi pomocy – zgoda

W trakcie cyklicznych spotkań, członkowie wolontariatu wspólnie stworzyli kodeks postępowania i funkcjonowania nazwany Kodeksem Wolontariusza.   Kodeks Wolontariusza

Akcje Wolontariatu

Kalendarz

„Bądź dobry jak chleb…..”
św. Brat Albert Chmielowski

Kup bochenek chleba i pomóż pogorzelcom!!!

czwartek 7.12.17 w godzinach porannych i przedpołudniowych prowadzona była w naszej szkole akcja sprzedaży chleba. Uzyskane w ten sposób fundusze zostały przekazane na pomoc rodzinie, która w październiku tego roku straciła w pożarze dorobek całego życia.

Dziękujemy za włączenie się do pomocy i wsparcie potrzebujących.

„Zabawka dla Łucji”

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podarowali zabawki dla Łucji, dziewczynki z porażeniem mózgowym. Zabawki zbierane były w grudniu dzięki zaangażowaniu uczniów szkolnego klubu wolontariatu wraz z koordynatorem  p. Małgosią Bober. W czasie Świąt Bożego Narodzenia Łucja bardzo szczęśliwa  i uśmiechnięta otrzymała od Was lalki, misie, renifera i wiele, wiele innych maskotek. Bardzo wdzięczna jest również babcia Łucji, p. Agnieszka i to ona bardzo wszystkim dziękuje.   Dla Łucji 2

„Zbiórka starych magnetofonów kasetowych”

Szkolny  Klub  Wolontariatu  ogłosił  zbiórkę  magnetofonów  kasetowych.

Zachęcaliśmy  do  przekazywania  nieużywanych,  zbędnych,  ale  sprawnych  urządzeń.  Zostały one  dostarczone  do  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  przy  ulicy  Rajskiej  i  przeznaczone  do słuchania  nagrań  przez  ludzi  niedowidzących  i  niewidomych – zwłaszcza  seniorów.  Biblioteka  dysponuje  dużym  zbiorem  kaset  magnetofonowych  do odtwarzania  których  niezbędny jest  odpowiedni  sprzęt.

Zbiórka  prowadzona  była  w  okresie  5-9.02.18.  w  gabinecie  logopedycznym.

Dziękujemy za włączenie się do akcji.

maj 2018

”ZACZYTANI – oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych”

Podczas ostatniej akcji wolontariatu zebrana została imponująca liczba 645 książek, przeznaczonych do placówek leczniczych dla małych i dużych pacjentów. Do książek przekazanych małym pacjentom dołączone zostały także kartki z życzeniami powrotu do zdrowia, własnoręcznie wykonane przez uczniów klas młodszych naszej szkoły.

Wszystkim ofiarodawcom, rodzicom i dzieciom, bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji !!!

Skip to content