Wolontariat

Opiekun Wolontariatu w roku szkolnym 2023/24

 mgr Małgorzata Bober, mgr Lidia Michalak-Niezgoda

Regulamin Szkolnego Klubu o typie Wolontariatu

 

Planowane działania w roku szkolnym 2023/24

1. Pomoc w bibliotece szkolnej Cały rok
2. Współpraca ze świetlicą szkolną – pomoc w organizacji zajęć i czasu wolnego dzieci, oraz pomoc przy odrabianiu lekcji. Cały rok
3. Pomoc koleżeńska w nauce w wybranych klasach. Cały rok
4. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 05 grudnia 2023
5. Współpraca z Fundacją Brata Alberta z Radwanowic  Cały rok
6. Współpraca z Caritas działającym przy kościele o.o..Redemptorystów. Cały rok
7.  

Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, oddział małopolski.

Akcja ZNICZ na rzecz bezdomnych.

październik/listopad
8.  

„PIĄTKOWA SPIŻARNIA” – współpraca ze Stowarzyszeniem Termokawa na rzecz ludzi bezdomnych.

 

Listopad-kwiecień

 

9.  Pomoc przy organizacji ,,Weekendu cudów’’  – akcja Szlachetnej Paczki.   grudzień
10. Włączanie się do akcji pomocowych, charytatywnych pojawiających się na bieżąco. Cały rok

 

 

Regulamin Szkolnego Koła o typie Wolontariatu „Strugi Pomocy”

w roku szk. 2023-24

Cele Szkolnego Klubu o typie Wolontariatu:

 1. Niesienie pomocy innym.
 2. Wykształcanie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
 4. Rozwijanie twórczych postaw i empatii.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej z zakresu wolontariatu.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 7. Wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Najważniejsze zasady Szkolnego Klubu o typie Wolontariatu:

 1. Wolontariuszem Klubu może zostać każdy uczeń szkoły.
 2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 7. Wolontariusz bierze aktywny udział w konstruowaniu i uaktualnianiu rocznego planu pracy.
 8. Wolontariusz bierze udział w spotkaniach klubu, w terminie wcześniej ustalonym niekolidującym w szkolnych i innych obowiązkach.
 9. Wolontariusz odnotowuje godziny swojej działalności w dzienniczku wolontariusza. Ustalony, niezbędny do uzyskania dodatkowych punktów limit godzin – 20 w ciągu roku szkolnego.
 10. Niestosowanie się do regulaminu może spowodować skreślenie ucznia z listy Klubu.

 

W piątek 10.11.2023 rozpoczęliśmy, we współpracy ze stowarzyszeniem Termokawa, akcję „Piątkowa Spiżarnia”. Jej celem jest zbiórka żywności dla ludzi pozostających w kryzysie bezdomności. Produkty przekazane przez wolontariuszy oraz sympatyków akcji zostały, w niedzielę 12.11.23, przekazane bezdomnym  przez członków stowarzyszenia.

Apelujemy !!!

Włącz się do pomocy!

Wesprzyj naszą akcję!

Przypominamy!

Zbiórka żywności odbywa się w każdy piątek w okresie jesienno–zimowym. Produkty należy złożyć w holu szkoły do przygotowanych na ten cel pojemników.


 

5.12.  świętowaliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  WOLONTARIUSZA.

W tym dniu, od samego rana, częstowaliśmy pysznymi, samodzielnie upieczonymi ciastami. 

Koleżanki i kolegów zaprosiliśmy także do wspólnych zabaw z nagrodami. 

Po raz pierwszy wystąpiliśmy w nowych koszulkach z nadrukowanym naszym logo. Mogliśmy je zaprezentować dzięki pomocy naszego sponsora – firmy Okno Plus.  Po południu, dzięki jego wsparciu, spędziliśmy miło czas w kinie na seansie Dziadek do orzechów. 

W tym dniu zbieraliśmy także datki, które przekazaliśmy fundacji Alma Spei prowadzącej domowe hospicjum dla dzieci. Na stronie internetowej tej fundacji czytamy, iż istnieje po to, aby towarzyszyć dziecku w zmaganiach z nieuleczalną chorobą. Ich misją jest zapewnienie profesjonalnej, wszechstronnej, domowej opieki medycznej. Działa tak, aby zapewnić podopiecznym tyle normalnego życia, ile tylko da się wykrzesać, a rodzicom i rodzeństwu podarować bezcenny czas na miłość.

ANIOŁY  św.  BRATA  ALBERTA

Pod tym hasłem kryją się warsztaty artystyczne prowadzone w ramach projektu „Anioły św. Brata Alberta” – spotkania ze sztuką organizowane przez  Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Jego podopiecznymi są osoby niepełnosprawne. Wytwory powstające podczas warsztatów przekazywane są na kiermasze, a zebrane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na rehabilitację Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radwanowicach.

Nowy Rok Szkolny 2018/19    –  WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ

Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Brata Alberta oraz z CARITAS działającym przy kościele Redemptorystów.  Czeka nas w tym roku szkolnym  kilka ważnych akcji charytatywnych. Wszystkich uczniów zachęcamy do współpracy.

Włączajcie się do działalności szkolnego klubu o charakterze wolontariatu!!!

Od tego roku szkolnego będziemy działać zgodnie  z opracowanym, według stosownych przepisów, regulaminem działalności szkolnego klubu o charakterze wolontariatu.

regulaminem działalności szkolnego klubu o charakterze wolontariatu

Z dumą informujemy, iż w naszej szkole rozpoczął działalność szkolny klub wolontariatu.

Przedstawiamy jego nazwę oraz logo.

Koordynatorem działalności wolontariatu została mgr   Małgorzata Bober.

Zachęcamy uczniów do udziału i współpracy.

Rodzice lub opiekunowie uczniów pragnących uczestniczyć w spotkaniach i akcjach organizowanych przez szkolny klub wolontariatu zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody.  strugi pomocy – zgoda

W trakcie cyklicznych spotkań, członkowie wolontariatu wspólnie stworzyli kodeks postępowania i funkcjonowania nazwany Kodeksem Wolontariusza.   Kodeks Wolontariusza

Akcje Wolontariatu

Kalendarz

„Bądź dobry jak chleb…..”
św. Brat Albert Chmielowski

Kup bochenek chleba i pomóż pogorzelcom!!!

czwartek 7.12.17 w godzinach porannych i przedpołudniowych prowadzona była w naszej szkole akcja sprzedaży chleba. Uzyskane w ten sposób fundusze zostały przekazane na pomoc rodzinie, która w październiku tego roku straciła w pożarze dorobek całego życia.

Dziękujemy za włączenie się do pomocy i wsparcie potrzebujących.

„Zabawka dla Łucji”

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podarowali zabawki dla Łucji, dziewczynki z porażeniem mózgowym. Zabawki zbierane były w grudniu dzięki zaangażowaniu uczniów szkolnego klubu wolontariatu wraz z koordynatorem  p. Małgosią Bober. W czasie Świąt Bożego Narodzenia Łucja bardzo szczęśliwa  i uśmiechnięta otrzymała od Was lalki, misie, renifera i wiele, wiele innych maskotek. Bardzo wdzięczna jest również babcia Łucji, p. Agnieszka i to ona bardzo wszystkim dziękuje.

„Zbiórka starych magnetofonów kasetowych”

Szkolny  Klub  Wolontariatu  ogłosił  zbiórkę  magnetofonów  kasetowych.

Zachęcaliśmy  do  przekazywania  nieużywanych,  zbędnych,  ale  sprawnych  urządzeń.  Zostały one  dostarczone  do  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  przy  ulicy  Rajskiej  i  przeznaczone  do słuchania  nagrań  przez  ludzi  niedowidzących  i  niewidomych – zwłaszcza  seniorów.  Biblioteka  dysponuje  dużym  zbiorem  kaset  magnetofonowych  do odtwarzania  których  niezbędny jest  odpowiedni  sprzęt.

Zbiórka  prowadzona  była  w  okresie  5-9.02.18.  w  gabinecie  logopedycznym.

Dziękujemy za włączenie się do akcji.

maj 2018

”ZACZYTANI – oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych”

Podczas ostatniej akcji wolontariatu zebrana została imponująca liczba 645 książek, przeznaczonych do placówek leczniczych dla małych i dużych pacjentów. Do książek przekazanych małym pacjentom dołączone zostały także kartki z życzeniami powrotu do zdrowia, własnoręcznie wykonane przez uczniów klas młodszych naszej szkoły.

Wszystkim ofiarodawcom, rodzicom i dzieciom, bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji !!!

Skip to content