Stołówka

Aktualne menu

Zasady korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 26

Halina Pakos działająca pod nazwą Halina Pakos F.H.U. HANIA i prowadząca stołówkę w Szkole Podstawowej nr 26 informuje:

Zapisów na stołówkę na rok szkolny 2023/24 dokonujemy na podstawie karty zgłoszeniowej, którą można otrzymać na stołówce lub pobrać ze strony internetowej SP 26.
Wypełnioną kartę należy przekazać na stołówkę  lub w kiosku obok szkoły. Prosimy również o podanie aktualnego numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za dokonywanie płatności za obiady.

 1. ABONAMENT I OPŁATY
  • Odpłatność (abonament) za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc do 10-go dnia miesiąca, za który jest wnoszona.
  • Abonament za Czerwiec 2024r. wynosi:
   Klasy I – VIII  224 zł  ( 14 dni x 16zł ) – do 20.06.2024r.

  • Abonament miesięczny można wykupić : od poniedziałku do piątku lub wybrane dni
   w tygodniu (np. same wtorki czy inny dzień z powodu przedłużonych zajęć w tych dniach).
  • Dla dzieci, które nie korzystają z obiadów abonamentowych , koszt jednorazowego obiadu wynosi  18 zł (można go wykupić sporadycznie, w danym dniu do godz 9:00)
  • W razie pytań prosimy o telefon.
  • Uczniowie, którzy są obecni w szkole powinni zjeść posiłek na jadalni szkolnej.
  • Odbiór obiadu na wynos jest możliwy tylko w razie choroby.
  • Do każdego obiadu na wynos będzie pobierana opłata za jednorazowe pojemniki i reklamówkę.
  • Płatności  można dokonać:
   – gotówką lub kartą płatniczą w kiosku obok szkoły  w godz.7:30 – 9:00
   – przelewem na niżej podane konto.
  • W miesiącu wrzesień wyjątkowo prosimy o osobisty kontakt rodzica, w celu zapisania dziecka na obiad na rok szkolny 2023/2024 i wypełnienia ankiety.
   Złożona ankieta jest gwarancją, że dziecko zostało zapisane. Uczniowie, którzy korzystali
   ze stołówki w ubiegłych latach, również muszą wypełnić kartę zgłoszeniową.
  • Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które
   nie uregulują wpłat w terminie.

  Zgłoszenie deklaracji obiadowej zobowiązuje obie strony do:

  • Stołówka – ugotowanie i wydanie obiadu.
  • Klient – uiszczenie comiesięcznej opłaty uzależnionej od ilości dni, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne.
 2. ZWROTY ZA OBIADY, REZYGNACJA
  • Nieobecność musi być zgłoszona na stołówce osobiście lub SMS-em dzień wcześniej,
   w razie choroby najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia.
  • Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
  • Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
  • W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecność w ściśle określonych dniach miesiąca, płaci opłatę pomniejszoną o dane dni.
  • Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

  Całkowita rezygnacja z posiłków musi być zgłoszona  przez rodzica/opiekuna prawnego na stołówce, aby można było wykreślić daną osobę z listy od 1 – go dnia kolejnego miesiąca oraz w razie potrzeby dokonać wzajemnego rozliczenia się.

 3. WYDAWANIE POSIŁKÓW
  • Posiłki wydawane są w godzinach ustalonych w porozumieniu ajenta ze Szkołą,                od godziny 11:15-15:30 .
   W przypadku zmiany planu lekcji harmonogram może ulec zmianie.
  • Jadłospis na dany tydzień umieszczony jest przed wejściem na jadalnię i na stronie internetowej szkoły.
  • Obiady wydawane są na podstawie list klasowych.
  • Uczeń może nie otrzymać obiadu, gdy abonament nie zostanie uregulowany w terminie.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE OKREŚLA „REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ           W STOŁÓWCE SZKOLNEJ”

Telefon kontaktowy: 797 414 466  lub  503 386 747

Dane dla osób płacących przelewem:

Halina Pakos  F.H.U. HANIA
ul. Krasickiego 34
30 – 503 Kraków
Numer bankowego konta – 36 1240 4445 1111 0010 5219 1694

W tytule przelewu prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)
 • miesiąc za który są właśnie opłacane
Skip to content