Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 01-31 MARCA 2023 ROKU.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 informuje, że rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2023 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023/2024 można składać w szkole w następujących dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – w godzinach pracy sekretariatu, od 08:00 do 15:00.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.PORTALEDUKACYJNY.KRAKOW.PL

Od września 2023 r. w szkole planowane są:

 1. Trzy oddziały klasy pierwszej ogólnodostępnej.
 2. Oddział klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyka sportowa – minimum 20 uczniów.

 

Klasa sportowa o profilu gimnastyki sportowej jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych predyspozycjach, które chcą uprawiać gimnastykę sportową na poziomie wyczynowym.

Harmonogram działań rekrutacyjnych do klasy pierwszej sportowej:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej o profilu: gimnastyka sportowa

Termin składania wniosku:  01/03/2023 – 31/03/2023

Wniosek należy złożyć przez system ELEMENTO (link do zalogowania się do systemu dostępny na stronie szkoły), można to zrobić na dwa sposoby:

– wniosek można przesłać drogą  elektroniczną  podpisany profilem zaufanym – wymagany podpis obojga Rodziców

-wniosek  można wydrukować, podpisać odręcznie – wymagany podpis obojga Rodziców –   
i złożyć w sekretariacie szkoły 

– do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie o profilu gimnastyka sportowa

 – do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do klasy o profilu gimnastyka sportowa

 1.   Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy      Prawo Oświatowe

Termin: 14/03/2023 i 16/03/2023 godz. 16:30

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 ul. I. Krasickiego 34, Kraków, sala gimnastyczna

Obowiązuje strój sportowy – bluzka z krótkim rękawkiem, krótkie spodenki, obuwie na gumowej podeszwie.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Oświatowe w dniu 21 marca 2023 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 21 kwietnia 2023.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach: 24 kwietnia – 5 maja 2023 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 8 maja 2023 r.

Warunkiem zapisu do klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa jest pozytywne zdanie testu sprawnościowego na warunkach ustalonych przez trenerów.

PONADTO:

 • świetlica jest czynna w godzinach 07:00 – 17:00
 • stołówka – obiady gotowane we własnej kuchni
 • biblioteka – bogato wyposażona  
 • zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, pielęgniarki
Skip to content