Rekrutacja 2024/25

REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 01-29 MARCA 2024 ROKU.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 informuje, że rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2024 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2024/2025 można składać w szkole w następujących dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – w godzinach pracy sekretariatu od 08:00 do 15:00.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.PORTALEDUKACYJNY.KRAKOW.PL

Od września 2024 r. w szkole planowane są:

 1. Trzy oddziały klasy pierwszej ogólnodostępnej.
 2. Oddział klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyka sportowa – minimum 20 uczniów.

 

Klasa sportowa o profilu gimnastyki sportowej jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych predyspozycjach, które chcą uprawiać gimnastykę sportową na poziomie wyczynowym.

Harmonogram działań rekrutacyjnych do klasy pierwszej sportowej:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej o profilu: gimnastyka sportowa

Termin składania wniosku:  01/03/2024 – 29/03/2024

Wniosek należy złożyć przez system ELEMENTO (link do zalogowania się do systemu dostępny na stronie szkoły), można to zrobić na dwa sposoby:

– wniosek można przesłać drogą  elektroniczną  podpisany profilem zaufanym – wymagany podpis obojga Rodziców

-wniosek  można wydrukować, podpisać odręcznie – wymagany podpis obojga Rodziców –   
i złożyć w sekretariacie szkoły 

– do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie o profilu gimnastyka sportowa

 – do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do klasy o profilu gimnastyka sportowa

 1.   Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Prawo Oświatowe

Termin: 13/03/2024 i 15/03/2024 godz. 16:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 ul. I. Krasickiego 34, Kraków, sala gimnastyczna

Obowiązuje strój sportowy – bluzka z krótkim rękawkiem, krótkie spodenki, obuwie na gumowej podeszwie.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Oświatowe w dniu 19 marca 2024 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 19 kwietnia 2024.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach: 22 kwietnia – 7 maja 2024 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 8 maja 2024 r.

Warunkiem zapisu do klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa jest pozytywne zdanie testu sprawnościowego na warunkach ustalonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Szkoła oferuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
 • opiekę świetlicową  w godzinach 07:00 – 17:00
 • stołówkę ze smacznymi obiadami, gotowanymi we własnej kuchni 
 • pięknie wyremontowaną, zmodernizowaną bibliotekę   
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, pielęgniarki
 • ciepłą, rodzinną atmosferę pracy i nauki

ZAPRASZAMY! 🙂

Skip to content