Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

LOGOPEDA

mgr Małgorzata Bober

Godziny pracy logopedy będą podane po zakończeniu diagnozy logopedycznej w klasach pierwszych.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Małgorzata Bober,  od  1994 r., pracuje w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie na stanowisku Logopeda – Terapeuta trudności dyslektycznych. W ramach swoich obowiązków obejmuje diagnozą logopedyczną wszystkie dzieci rozpoczynające naukę szkolną. Wyłonionym, w ten sposób, dzieciom z trudnościami  artykulacyjnymi proponuje systematyczne zajęcia logopedyczne. Tego typu działania, podjęte od najwcześniejszych lat szkolnych, eliminują lub w znacznym stopniu ograniczają późniejsze trudności  z nauką. Zajęcia mają charakter zabawowy, dostosowany do wieku dzieci.

Przeprowadza także wstępną diagnozę trudności  typu dyslektycznego oraz kieruje dzieci na dalsze badania psychologiczne. Z uczniami ze zdiagnozowaną dysleksją lub ryzykiem dysleksji przeprowadza specjalistyczne ćwiczenia łagodzące skutki zaburzeń i  ułatwiające naukę. Wykorzystuje w tym celu nowoczesne metody i programy  terapeutyczne.

Pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami uczniów wykazujących specyficzne trudności w nauce. Służy konsultacjami i radami, wspiera nauczycieli w pracy z tymi uczniami.  Życzliwie i ze zrozumieniem udziela wskazówek i rad rodzicom do pracy z dziećmi w domu.

Przeczytaj artykuły

Trudno dzisiaj być dzieckiem

Etapy rozwoju mowy 

Jak postępować aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo

Jąkanie

Jeszcze o jąkaniu

Dysleksja – podstawowe pojęcia i etiologia

Symptomy ryzyka dysleksji

Dziecko z wadą wymowy u progu nauki szkolnej

Dlaczego przybywa uczniów z dysleksją

Nauka poprzez zabawę

PEDAGOG

mgr Dorota Niemiec

wtorek08:00 – 12:00
środa10:00 – 15:00
czwartek08:00 – 12:00
piątek10:00 – 14:00

tel. 12 656-68-06

Zespół wychowawców klas IV – VI

Zespół wychowawców klas I – III

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

mgr Mariola Drąg-Bylica

Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel języka polskiego i wychowawca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – realizuje podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o przepisy prawa oświatowego z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej (Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli Polskiego Towarzystwa Psychologów Praktyków), kursie I i II stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback oraz udziału w szkoleniach, m.in. Ogarnąć chaos – praca z dzieckiem nadpobudliwym (MNODN przy OTE Kangur) czy Szkoła środowiskiem rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (MCDN).

Zajęcia są ukierunkowane na korygowanie i kompensowanie nieprawidłowości rozwojowych i zachowań dziecka. Kluczowym celem jest pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników i eliminowaniu niepowodzeń szkolnych. To również wsparcie w opanowaniu określonych umiejętności. Budowanie adekwatnej samooceny oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Spotkania są prowadzone w przyjaznej formie – indywidualnej i/lub grupowej (do 5 osób), aby uzyskać pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności dziecka.

Skip to content