Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

LOGOPEDA

mgr Małgorzata Bober

godziny pracy:

poniedziałek:

wtorek:

środa:

czwartek:

piątek:

Od  1994 r., pracuje w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie na stanowisku Logopeda – Terapeuta trudności dyslektycznych. W ramach swoich obowiązków obejmuje diagnozą logopedyczną wszystkie dzieci rozpoczynające naukę szkolną. Wyłonionym, w ten sposób, dzieciom z trudnościami  artykulacyjnymi proponuje systematyczne zajęcia logopedyczne. Tego typu działania, podjęte od najwcześniejszych lat szkolnych, eliminują lub w znacznym stopniu ograniczają późniejsze trudności  z nauką. Zajęcia mają charakter zabawowy, dostosowany do wieku dzieci.

Przeprowadza także wstępną diagnozę trudności  typu dyslektycznego oraz kieruje dzieci na dalsze badania psychologiczne. Z uczniami ze zdiagnozowaną dysleksją lub ryzykiem dysleksji przeprowadza specjalistyczne ćwiczenia łagodzące skutki zaburzeń i  ułatwiające naukę. Wykorzystuje w tym celu nowoczesne metody i programy  terapeutyczne.

Pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami uczniów wykazujących specyficzne trudności w nauce. Służy konsultacjami i radami, wspiera nauczycieli w pracy z tymi uczniami.  Życzliwie i ze zrozumieniem udziela wskazówek i rad rodzicom do pracy z dziećmi w domu.

Przeczytaj artykuły

Etapy rozwoju mowy

Symptomy ryzyka dysleksji

PEDAGOG

mgr Dorota Niemiec

godziny pracy:

poniedziałek: 10:00-15:00

wtorek: 8:00-13:00

środa: 11:00-16:00

czwartek: 9:00-13:00

piątek: 10:00-14:00

tel. 12 656-68-06

Zespół wychowawców klas IV – VI

Zespół wychowawców klas I – III

PSYCHOLOŻKA I TERAPEUTKA PEDAGOGICZNA

mgr Paulina Zaskórska

Psycholożka oraz terapeutka pedagogiczna. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, psychologię zgłębia w Akademii Ignatianum.
Ceni dialog, otwartość i zainteresowanie drugim człowiekiem. Analityczna w rozgryzaniu zawiłości ludzkich stanów psychicznych, a przy tym relacyjna i skupiona na drugim jako osobie. W kontakcie z dzieckiem skupia się na uważności na jego potrzebach, indywidualności i zasobach. Na co dzień towarzyszą jej dwa koty (jeden czarny, drugi biały dla równowagi). Czerpie przyjemność z fotografowania zarówno miejsc, jak i ludzi.

Godziny pracy psychologa:

poniedziałek: 13:00-15:00
wtorek: 12:30-13:30 i 15:20-16:20
środa: 11:00-12:30 i 16:10-17:10
czwartek: 10:30-14:30
piątek: 8:45-11:15

TERAPEUTKA PEDAGOGICZNA

 mgr Mariola Drąg-Bylica

Terapeutka pedagogiczna, nauczycielka języka polskiego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym (szkolnictwo publiczne i niepubliczne). Absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Pracę z uczniami z ryzykiem dysleksji lub ze zdiagnozowaną dysleksją – realizuje podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej m.in. na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej oraz kursie I i II stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback.

Szczególnie ważna jest dla niej dobra komunikacja i współpraca z drugim człowiekiem. Swoje pasje pisarskie spełnia podczas tworzenia m.in. bajkowych rymowanek dla dzieci.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Są skierowane na korygowanie oraz kompensowanie nieprawidłowości rozwojowych i zachowań dziecka. Szczególnie ważne jest udzielanie pomocy uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników i eliminowanie niepowodzeń szkolnych, jak również uzyskanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności. To także wsparcie dziecka w opanowaniu określonych umiejętności, budowanie adekwatnej samooceny oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Spotkania są prowadzone w przyjaznej formie, połączonej z zabawą (w grupie do 5 osób). To miejsce, gdzie dziecko ma możliwość na sukces edukacyjny!

Przydatne linki do pracy z dzieckiem:

Memory ortograficzne:
https://wordwall.net/pl/resource/27154821/ortografia/ortograficzne-memory

https://pisupisu.pl/3/trening-umyslu/odkrywanka-20

Gry edukacyjne związane z ortografią:
https://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/ortograficzne/

Dyktanda online:

https://dyktanda.online/

Ćwiczenia online wspomagające pamięć, koncentrację:
https://pamiec.imasz.net
https://miastodzieci.pl/zagadki/smieszne-zagadki-logiczne/

 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Przemysław Sekuła

Pedagog i socjoterapeuta od dwudziestu lat pracujący z dziećmi i młodzieżą w krakowskich szkołach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy skupia się na realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów, otaczając ich wparciem, pomocą, życzliwością i akceptacją. Odprężenie i relaks odnajduje w wędrówkach górskich i literaturze science-fiction.

godziny pracy:

poniedziałek: 7:30-11:00 i 14:00-16:00

wtorek: 14:00-17:00

środa: 7:30-9:00

czwartek:14:00-17:00

 

Skip to content