Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

LOGOPEDA

mgr Małgorzata Bober

Godziny pracy logopedy będą podane po zakończeniu diagnozy logopedycznej w klasach pierwszych.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Małgorzata Bober,  od  1994 r., pracuje w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie na stanowisku Logopeda – Terapeuta trudności dyslektycznych. W ramach swoich obowiązków obejmuje diagnozą logopedyczną wszystkie dzieci rozpoczynające naukę szkolną. Wyłonionym, w ten sposób, dzieciom z trudnościami  artykulacyjnymi proponuje systematyczne zajęcia logopedyczne. Tego typu działania, podjęte od najwcześniejszych lat szkolnych, eliminują lub w znacznym stopniu ograniczają późniejsze trudności  z nauką. Zajęcia mają charakter zabawowy, dostosowany do wieku dzieci.

Przeprowadza także wstępną diagnozę trudności  typu dyslektycznego oraz kieruje dzieci na dalsze badania psychologiczne. Z uczniami ze zdiagnozowaną dysleksją lub ryzykiem dysleksji przeprowadza specjalistyczne ćwiczenia łagodzące skutki zaburzeń i  ułatwiające naukę. Wykorzystuje w tym celu nowoczesne metody i programy  terapeutyczne.

Pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami uczniów wykazujących specyficzne trudności w nauce. Służy konsultacjami i radami, wspiera nauczycieli w pracy z tymi uczniami.  Życzliwie i ze zrozumieniem udziela wskazówek i rad rodzicom do pracy z dziećmi w domu.

Przeczytaj artykuły

Etapy rozwoju mowy

Symptomy ryzyka dysleksji

PEDAGOG

mgr Dorota Niemiec

wtorek08:00 – 12:00
środa10:00 – 15:00
czwartek08:00 – 12:00
piątek10:00 – 14:00

tel. 12 656-68-06

Zespół wychowawców klas IV – VI

Zespół wychowawców klas I – III

PSYCHOLOŻKA I TERAPEUTKA PEDAGOGICZNA

mgr Paulina Zaskórska

Psycholożka oraz terapeutka pedagogiczna. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, psychologię zgłębia w Akademii Ignatianum.
Ceni dialog, otwartość i zainteresowanie drugim człowiekiem. Analityczna w rozgryzaniu zawiłości ludzkich stanów psychicznych, a przy tym relacyjna i skupiona na drugim jako osobie. W kontakcie z dzieckiem skupia się na uważności na jego potrzebach, indywidualności i zasobach. Na co dzień towarzyszą jej dwa koty (jeden czarny, drugi biały dla równowagi). Czerpie przyjemność z fotografowania zarówno miejsc, jak i ludzi.

Godziny pracy psychologa:
wtorek: 8:45-11:45
środa: 8:45-12:45
czwartek: 9:40-12:40
piątek: 9:45-11:45 i 12:30-13:30

Terapeutka pedagogiczna

 mgr Mariola Drąg-Bylica

Terapeutka pedagogiczna, nauczycielka języka polskiego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym (szkolnictwo publiczne i niepubliczne). Absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Pracę z uczniami z ryzykiem dysleksji lub ze zdiagnozowaną dysleksją – realizuje podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej m.in. na kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej oraz kursie I i II stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback.

Szczególnie ważna jest dla niej dobra komunikacja i współpraca z drugim człowiekiem. Swoje pasje pisarskie spełnia podczas tworzenia m.in. bajkowych rymowanek dla dzieci.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Są skierowane na korygowanie oraz kompensowanie nieprawidłowości rozwojowych i zachowań dziecka. Szczególnie ważne jest udzielanie pomocy uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników i eliminowanie niepowodzeń szkolnych, jak również uzyskanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności. To także wsparcie dziecka w opanowaniu określonych umiejętności, budowanie adekwatnej samooceny oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Spotkania są prowadzone w przyjaznej formie, połączonej z zabawą (w grupie do 5 osób). To miejsce, gdzie dziecko ma możliwość na sukces edukacyjny!

Przydatne linki do pracy z dzieckiem:

Memory ortograficzne:
https://wordwall.net/pl/resource/27154821/ortografia/ortograficzne-memory

https://pisupisu.pl/3/trening-umyslu/odkrywanka-20

Gry edukacyjne związane z ortografią:
https://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/ortograficzne/

Dyktanda online:

https://dyktanda.online/

Ćwiczenia online wspomagające pamięć, koncentrację:
https://pamiec.imasz.net
https://miastodzieci.pl/zagadki/smieszne-zagadki-logiczne/

 

Pedagog specjalny

mgr Przemysław Sekuła

godziny pracy:

 

Skip to content