Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Początek roku szkolnego: 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2022 r.
Wakacje: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Zakończenie klasyfikacji

śródrocznej  – 12 stycznia 2022 r.

rocznej  – 15 czerwca 2022 r.

Zebrania z rodzicami

15 września 2021 r. – informacyjne – klasy I – III
22 września 2021 r. – informacyjne – klasy IV – VIII

02 lutego 2022 r.
11 maja 2022 r. – podsumowanie i informacja o zagrożeniach ocenami ndst kl. IV-VIII

18 maja 2022 r. – zebranie podsumowujące rok szkolny kl. I-III

Konsultacje dla Rodziców 

10 listopada 2021 r. – kl. I-VIII
09, 16 marca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15 października 2021 r. – piątek po święcie KEN

29 października 2021 r. – piątek przed świętem Wszystkich Świętych

12 listopada 2021 r. –  piątek  po święcie 11 Listopada

07 stycznia 2022 r. – dzień po święcie Trzech Króli

2 maja 2022 r.  – dzień przed świętem 3 Maja

24-26 maja 2022 r. – dni egzaminu ósmoklasistów

17 czerwca 2022 r. – piątek po święcie Bożego Ciała

Skip to content