Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Początek roku szkolnego: 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r. – 03 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe: 15 – 28 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych: 25 czerwca 2021 r.
Wakacje: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Zakończenie klasyfikacji

śródrocznej  – 27 stycznia 2021 r.

rocznej  – 16 czerwca 2021 r.

Zebrania z rodzicami

09 września 2020 r. – informacyjne – klasy I – III
16 września 2020 r. – informacyjne – klasy IV – VIII

03 lutego 2021 r.
12 maja 2021 r.

Konsultacje dla Rodziców 

04 listopada 2020 r.
09, 16  grudnia 2020 r.
11, 18 marca 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12,13  listopada 2020 r. – czwartek, piątek  po święcie 11 Listopada

04, 05 stycznia 2021 r. – poniedziałek, wtorek po Nowym Roku

……………………… 2021 r.  – 3 dni egzaminu ósmoklasistów

04 czerwca 2021 r. – piątek po święcie Bożego Ciała