Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Początek roku szkolnego: 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe: 12 lutego-25 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.
Wakacje: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Zakończenie klasyfikacji

śródrocznej  – 31 stycznia 2024 r.

rocznej  – 12 czerwca 2024 r.

Zebrania z rodzicami

12 września 2023 r. – informacyjne – klasy I – III
13 września 2023 r. – informacyjne – klasy IV – VIII

3 stycznia 2024 r. – informacja o zagrożeniach ocenami ndst. kl. IV-VIII

7 lutego 2024 r. – informacja o klasyfikacji klas I-VIII
8 maja 2024 r. – podsumowanie i informacja o zagrożeniach ocenami ndst. kl. IV-VIII

5 czerwca 2024 r. – zebranie podsumowujące rok szkolny kl. I-III

Konsultacje dla Rodziców 

8 listopada 2023 r. – kl. I-VIII
20 marca 2024 r. – kl. I-VIII

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12 października 2023 r. -obchody 60-lecia szkoły

13 października 2023 r. – dzień przed świętem KEN

2,3 listopada 2023 r. – czwartek, piątek po święcie Wszystkich Świętych

2 maja 2024 r.  –  dzień przed świętem 3 Maja

14-16 maja 2024 r. – dni egzaminu ósmoklasistów

31 maja 2024 r. – dzień po święcie Bożego Ciała

Skip to content