Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Początek roku szkolnego: 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe: 30 stycznia-12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.
Wakacje: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Zakończenie klasyfikacji

śródrocznej  – 25 stycznia 2023 r.

rocznej  – 14 czerwca 2023 r.

Zebrania z rodzicami

13 września 2022 r. – informacyjne – klasy I – III
14 września 2022 r. – informacyjne – klasy IV – VIII

14 grudnia 2022 r. – informacja o zagrożeniach ocenami ndst. kl. IV-VIII

15 lutego 2023 r. – informacja o klasyfikacji klas I-VIII
10 maja 2023 r. – podsumowanie i informacja o zagrożeniach ocenami ndst. kl. IV-VIII

7 czerwca 2023 r. – zebranie podsumowujące rok szkolny kl. I-III

Konsultacje dla Rodziców 

9 listopada 2022 r. – kl. I-VIII
8 marca 2023 r. – kl. I-III

16 marca 2023 r.- kl. IV-VIII

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

17 października 2022 r. – poniedziałek po święcie KEN

31 października 2022 r. – poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych

10 listopada 2022 r. –  czwartek  przed świętem 11 Listopada

5 stycznia 2023 r. – czwartek dzień przed świętem Trzech Króli

2 maja 2023 r.  – wtorek – dzień przed świętem 3 Maja

23-25 maja 2023 r. – dni egzaminu ósmoklasistów

9 czerwca 2023 r. – piątek po święcie Bożego Ciała

Skip to content