Aktualności / Podsumowanie Konkursu Wiedzy o Podgórzu

„Wszyscy tworzymy historię” 

 Organizatorem tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Podgórzu, któremu przyświecało powyższe hasło, dla szkół podstawowych w dniu 8 listopada 2017r. była Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga przy ul. Krasickiego 34. Jury w składzie: 

mgr Monika Wójcik – Wic, nauczyciel j. polskiego, SP 26;

Mariusz Kuś, dziennikarz radiowy, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora;

Joanna Miczałowska, StaromiejskieCentrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora;

p. Jacek Szymański, fotograf; 

mgr Beata Mężyk, nauczyciel j. polskiego, SP 26; 

mgr Anna Twardy, nauczyciel j. polskiego, SP 26; 

mgr Roman Baran, nauczyciel historii, SP 26; 

mgr Ryszard Sadkowski, nauczyciel informatyki, SP 26; 

przyznało nagrody w następujących kategoriach: 

  • Praca literacka „Eksponaty mają głos” 

I m.  Oliwia Osadcow, 7a, SP 47 , „W cieniu dębu” 

Michał Dudek, 7a, SP 29, „Menażka” 

  • Prezentacje multimedialne – „Historia Podgórza  od czasów najdawniejszych do  roku 1915” 

I m.     SP 65 

  • Filmy – „Historia Podgórza i jego mieszkańców w  czasie II wojny światowej” . 

I m.    SP 29, SP 26 

  • Test wiedzy kl.4 -5 

I m.     SP 26 :   Nina Basta, Weronika Łata, Antoni Przebinda      

  • Test wiedzy kl.6 -7 

I m.       SP 47:   Garaś Bartosz, Furtak Mikołaj, Więcławski Tomasz  

  • „Selfie z zabytkiem” 

I m.      Adam Pasierb,  SP 26 

Aleksandra Indyk,   SP 65 

  • Makiety 

I m. kl. 2b, SP 26 – Plac Bohaterów Getta (Marcin Polak, Zofia Podskoczy, Vanessa Poeckh, Wojciech   Targosz, Emilia Kamińska, Paulina Stasiak-Wilczak) 

 oraz kl. 2b, SP 26 – Rynek Podgórski (Adam Pasierb, Jan Gronowski, Kalina Wicher, Martyna     Kasinowicz, Daria Błachno, Mikołaj Wróbel) 

Nagrodę specjalną za przygotowanie scenki rodzajowej na temat postaci Antoniego Stawarza otrzymała  reprezentacja SP 29. 

Rozdanie nagród  i występy laureatów miało miejsce  w dniu 1 grudnia 2017r. w powstającym Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51. W części artystycznej  ponadto wystąpił zespół wokalno – instrumentalny  „Cztery, pięć, sześć, siedem” ze Szk. Podst. nr 26. Na widowni zasiedli także dyrektorzy podgórskich szkół  oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy XIII w osobach: p. Aurelia Czerwińska – Pacura , p. Bolesław Markiewicz, a nagrody wręczała p. mgr Krystyna Luks (dyr. SP 26 ) oraz przewodniczący Rady Dzielnicy p. Jacek Bednarz.   

Wszystkich wręczonych nagród było ponad 40, gdyż dopisali uczestnicy i napłynęło także dużo prac plastycznych z klas I – III, tj. makiet przedstawiających Podgórze, które były bardzo starannie wykonane z wykorzystaniem różnorodnych technik. Ciekawym pomysłem było zachęcenie najstarszych uczniów do uruchomienia wyobraźni na temat historii potencjalnych eksponatów zgromadzonych  w muzeum  i napisania  o tym prac literackich. Nie zabrakło nawet zadań aktorskich podczas prezentacji postaci związanych z Podgórzem. Zadaniem na miarę XXI w. okazało się przygotowanie filmu przez uczniów kl.6-7 oraz „Selfie z zabytkiem” wykonywane przez uczniów klas młodszych. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek w dniu konkursu, a na zakończenie podziękowali za zaangażowanie nauczycielom przygotowującym reprezentacje szkół. 

W imieniu SP26 

Monika Wójcik – Wic 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content