Aktualności / Plan lekcji

Tymczasowy plan lekcji dla klas I-VIII zamieszczony jest w e-dzienniku Librus. Rodzice uczniów klas I otrzymają dostęp do e-dziennika w poniedziałek 03.09. 2018 od wychowawców klas. Zajęcia etyki będą organizowane od 10.09.

Skip to content