Aktualności / Informacja dla rodziców od pielęgniarki szkolnej

                               Kraków, 31.08.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

-Proszę o dostarczenie do szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej karty badania bilansowego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej. Czekam na nie do końca października /po tym terminie dzieci którym brakuje bilansu będą miały wykonane testy przesiewowe: pomiar masy ciała, wzrostu ,ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, zeza, ciśnienia tętniczego, postawy ciała , słuchu i wymowy/. Wypełnione karty bilansowe zostaną przekazane Rodzicom z prośbą o uzupełnienie , poddanie dziecka badaniu lekarskiemu w przychodni i zwrotu do szkolnego gabinetu medycznego.

-W sytuacji gdy stan zdrowia / samopoczucie / ucznia nie pozwalają mu na uczestniczenie w zajęciach-Rodzice będą proszeni  o odebranie dziecka ze szkoły .Do chwili ukończenia szkoły uczeń przed skończeniem lekcji nie może opuścić budynku sam bez obecności opiekuna .

-Leki  które mogę podać dziecku w szkole /w porozumieniu z opiekunem to: Paracetamol, No- spa, Mięta .Jeżeli zachodzi konieczność podania innego specyfiku, proszę o zlecenie od lekarza który ma podpisaną podpisaną umowę z NFZ oraz lek,

-Proszę o systematyczne sprawdzanie włosów dzieciom. Problem wszawicy dotyczy całego świata a tam gdzie jest grupa dzieci, choroba może się rozprzestrzeniać. Tylko od nas dorosłych zależy czy potrafimy wyeliminować  to zjawisko . W razie wątpliwości czy niewiedzy na temat sposobu sprawdzania dzieciom włosów zapraszam Rodzica z dzieckiem do gabinetu.

– Fluoryzacja zębów prowadzona jest w szkole u dzieci od 7-go roku życia do VI klasy 6 razy w ciągu roku szkolnego w odstępach 6 tygodni. Terminy fluoryzacji podane zostaną po uzyskaniu pozytywnej opinii krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa oraz Prezesa NFZ. Proszę by w dniach szczotkowania zębów dzieci Miały szczoteczki, kubeczki i chusteczkę jednorazową.

-Warunkiem udzielania świadczeń w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest wypełnienie, podpisanie i oddanie do dnia 4.09.2020  „INFORMACJI‘’ dotyczącej dziecka. Również  na tej podstawie jest zakładana karta zdrowia ucznia która obowiązuje do chwili ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

-Wśród dzieci 7-8 letnich oraz 13-14 letnich tak jak w roku ubiegłym prowadzony będzie program prewencji otyłości i nadciśnienia tętniczego. Proszę Rodziców o wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu i wypełnienie ankiety dostarczonej przez dziecko w późniejszym terminie. Wszystkie ankiety dzieci bez względu na to czy mają problem z nadwagą/podwyższonym ciśnieniem czy nie, służą do określenia skali zjawiska natomiast dzieci z problemami mają zapewnioną długofalową pomoc w na terenie szpitala im. Stefana Żeromskiego.

 

Pielęgniarka szkolna

Ewa Cichocka

Skip to content