Aktualności / „ŚWIETLICZAKI NA TROPIE…ZAGADEK” II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego.

W roku szkolnym 2021-2022 nasza świetlica bierze udział w projekcie „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie…zagadek”, którego organizatorem jest Wydawnictwo SUKURS, reprezentowane przez redakcję miesięcznika ” Świetlica w szkole” oraz „Biblioteka w szkole”. Projekt trwa od września 2021r. do maja 2022r. Jego celem jest wychowanie aktywnego , świadomego swoich możliwości ucznia, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata, działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata, rozwijanie zdolności  manualnych, współpraca między placówkami w całej Polsce.

Zadaniem uczestników jest wykonanie co najmniej 10 zadań spośród 30 podanych oraz przysłanie sprawozdania (opis plus zdjęcia). Po zakończeniu projektu zostaną wręczone certyfikaty.

Skip to content