Osiągnięcia uczniów rok szkolny 2021/22

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów przedmiotowych, kangura matematycznego oraz innych znaczących konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego.

Skip to content