Aktualności / Międzynarodowy projekt „Canva na lekcji”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie wykonywali zadania projektowe na platformie – Canva dla edukacji https://www.canva.com/. Zadania projektowe podzielone były̨ na pięć modułów tematycznych: w moim świecie, dom i rodzina, zdrowie, wartości, podróż po Polsce i Europie. Nie miały one charakteru zamkniętego, co oznaczało, że można je było modyfikować. Dzięki realizacji projektu uczniowie lepiej poznawali siebie, wartości, otaczający świat lokalny i europejski oraz Ojczyznę. Projekt był realizowany na zajęciach rozwijających kreatywność. Uczniowie wykonali między innymi: 

-kartkę wdzięczności z okazji Dnia Matki, 

yczenia z okazji Dnia Nauczyciela, 

-plakaty: motywacyjne do sali szkolnej, z okazji Dnia Ziemi, 

-drzewa wartości, 

-kartki z życzeniami, 

-zakładki do książek, 

-planery rodzinne – rodzinna lista obowiązków, 

-tapety na telefon – warto być offline, 

-kalendarze życzliwości, odznaki życzliwości, 

-wizytówki zajęć. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie rozwinęli takie kompetencji jak: kreatywność, otwartość, pewność siebie oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy. 

Zauważalne efekty to: 

– rozwój zainteresowań; 

– integracja grupy; 

– poznanie przez uczniów wybranych wartości i zrozumienie sensu wybranych wartości w odniesieniu do życia codziennego; 

– refleksja indywidualna uczniów nad własnym systemem wartości. 

Joanna Kuruc

Skip to content